دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷

آزمون تغذیه

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷

آزمون بهداشت 3

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷

آزمون باکتری شناسی و آزمون گردش خون وقلب1

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

آزمون صلاحیت بالینی روزپنجشنبه مورخ97/4/7

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

آزمون زنان

..

ادامه...
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

دفترچه و کلید کودکان آزمون مسمومیتها

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶

دفترچه و کلیدآزمون خون

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

آزمون روماتولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

کلید گوارش

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷

دفترچه و کلیدآزمون کودکان

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

کلید آزمون غدد 96/9/29

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

کلید آزمون گوارش 96/10/27

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶

کلیدآزمون کودکان

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

دفترچه وکلید آزمون جراحی مغز واعصاب

..

ادامه...