دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶

عنوان خبر آزمایشی

این چکیده خبر به صورت آزمایشی وارد شده است ..

ادامه...
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
img_yw_news
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

کلید گوارش

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

دفترچه وکلید آزمون عفونی

کلید ودفترچه سوالات عفونی ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶

کلید آزمون مسمومیت ها

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶

کلید پزشکی قانونی

..

ادامه...