دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • فناوری اطلاعات
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • منوی هفتم
 • منوی هشتم
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
img_yw_news
پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶

عنوان خبر آزمایشی

این چکیده خبر به صورت آزمایشی وارد شده است ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
کلیدآزمون ریه
کلید آزمون مورخ 96/2/17
دفترچه سوالات آزمون ریه
آزمون ریه مورخ 96/2/17
کلید ودفترچه آزمون ریه
آزمون ریه مورخ 95/9/13
کلید آزمون کلیه 95/8/1
آزمون فیزیوپاتولوژی کلیه مورخ 95/8/1
کلیدآزمون روماتولوژی
آزمون روماتولوژی 95/8/8
AWT IMAGE ۱۳۹۶/۳/۲۷ -
AWT IMAGE ۱۳۹۶/۲/۱۸ -
AWT IMAGE ۱۳۹۵/۱۱/۵ -
AWT IMAGE ۱۳۹۵/۱۱/۵ -
AWT IMAGE ۱۳۹۵/۱۰/۸ -
AWT IMAGE ۱۳۹۵/۱۰/۶ -
AWT IMAGE ۱۳۹۵/۸/۲۴ -
AWT IMAGE ۱۳۹۵/۸/۲۴ -
AWT IMAGE ۱۳۹۵/۷/۱۸ -
AWT IMAGE ۱۳۹۵/۷/۱۸ -