دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

زبان تخصصی(2)

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

آزمون انگل- آزمون ارتوپدی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

آزمون بلوک تنفس - آزمون تلفیقی قلب

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

ارولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

آزمون بلوک عصب 1

..

ادامه...
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
  • معرفی واحد
img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

دفترچه و کلید کودکان آزمون مسمومیتها

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶

دفترچه و کلیدآزمون خون

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

آزمون روماتولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶

کلید گوارش

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

کلیدودفترچه سوال گوارش 97/5/30

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷

دفترچه و کلیدآزمون کودکان

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

کلید آزمون غدد 96/9/29

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

کلید آزمون گوارش 96/10/27

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶

کلیدآزمون کودکان

..

ادامه...