پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه جهت اینترن های اورژانس

کارگاه راه هوایی برای اینترن های طب اورژانس برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری آزمون OSCE دستیاران سال 2 طب اورژانس

آزمون OSCE دستیاران سال 2 طب اورژانس برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری آزمون OSCE دستیاران سال 3 و 4 زنان

آزمون OSCE دستیاران سال 3 و 4 زنان برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری آزمون OSCE دستیاران پزشکی اجتماعی

آزمون OSCE دستیاران پزشکی اجتماعی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری آزمون OSCE کارورزان طب اورژانس

آزمون OSCE کارورزان طب اورژانس گردید. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم