دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه گچ و آتل

کارگاه گچ و آتل برای کارورزان طب اورژانس برگزار گردید.   ..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

برگزاری آزمون OSCE دستیاران سال سوم طب اورژانس

آزمون OSCE دستیاران سال دو و سه زنان در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

برگزاری آزمون OSCE کارورزان طب اورژانس

آزمون OSCE کارورزان طب اورژانس برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

برگزاری آزمون OSCE دستیاران سال دوم طب اورژانس

برگزاری آزمون OSCE دستیاران سال دوم طب اورژانس ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷

برگزاری یازدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

یازدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی برگزار گردید. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم