دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری یازدهمین کارگاه شبیه سازی طب اورژانس

یازدهمین کارگاه شبیه سازی طب اورژانس برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه CPR رزیدنتهای روانپزشکی

کارگاه CPR رزیدنتهای روانپزشکی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری نهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

نهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

برگزاری آزمون OSPE دستیاران پزشکی اجتماعی، پزشکی خانواده و طب کار

آزمون OSPE دستیاران پزشکی اجتماعی، پزشکی خانواده و طب کار برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶

برگزاری هشتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

هشتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی برگزار گردید. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم