دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷

برگزاری یازدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

یازدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری آزمون OSCE دستیاران سال دو و سه زنان

آزمون OSCE دستیاران سال دو و سه زنان در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری دهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

برگزاری دهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری آزمون OSPE دستیاران پزشکی خانواده

آزمون OSPE دستیاران پزشکی خانواده برگزار گردید.   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزاری آزمون OSCE دستیاران سال دوم طب اورژانس

آزمون OSCE دستیاران سال دو طب اورژانس برگزار گردید. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم