پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری چهاردهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

چهاردهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی برگزار گردید ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه شبیه سازی جهت رزیدنتهای طب اورژانس

برگزاری کارگاه Immobilization and Transport به روش شبیه سازی جهت رزیدنتهای طب اورژانس ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه جهت رزیدنتهای طب اورژانس

برگزاری کارگاه جهت رزیدنتهای طب اورژانس ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه جهت رزیدنتهای طب اورژانس

برگزاری کارگاه جهت رزیدنتهای طب اورژانس ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه زنان

کارگاه زنان جهت کارورزان برگزار گردید ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم