دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

اطلاعیه در خصوص مشاوره تلفنی و الکترونیکی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

اطلاعیه در خصوص ثبت درخواست نقل و انتقالات دستیاران محترم رشته های تخصصی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

اعلام لیست اسامی دستیاران حائز ده درصد اول دانشنامه تخصصی 1397 دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷

اسامی رتبه های اول تا سوم دانشنامه تخصصی سال 97 دانشگاه علوم پزشکی ایران

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی و تشکیل شناسنامه سلامت دستیاران جدیدالورود

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

اطلاع رسانی در خصوص ابلاغیه مصوب شورای آموزشی آذرماه 1397 در خصوص ارتباط با مردودین آزمون گواهینامه فوق تخصصی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

اطلاع رسانی در خصوص ابلاغیه مصوب شورای آموزشی آذرماه 1397 در خصوص برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

اطلاع رسانی در خصوص ابلاغیه مصوب شورای آموزشی آذرماه 1397 در خصوص رسیدگی به اعتراضات علمی آزمون ها

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

اعلام منابع آزمون پذیرش دوره های فلوشیپ 1398

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷

قابل توجه کلیه دستیاران شرکت کننده در آزمون ارتقاء و گواهینامه تیرماه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

قابل توجه دستیاران تخصصی پذیرفته شده رشته های زنان زایمان ،روانپزشکی و داخلی (سری دوم)

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1397 رشته تخصصی زنان و زایمان

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1397 رشته تخصصی پاتولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1397 رشته تخصصی رادیو-انکولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی و تشکیل شناسنامه سلامت دستیاران جدیدالورود

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1397 رشته تخصصی بیماری های داخلی و دستیاران سال اول رشته تخصصی بیماری های قلب و عروق با گروه داخلی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1397 رشته تخصصی چشم پزشکی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1397 رشته تخصصی قلب و عروق با گروه بیماری های قلب و عروق

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1397 رشته تخصصی رادیولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1397 رشته تخصصی پوست

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1397 رشته تخصصی پزشکی هسته ای

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1397 رشته تخصصی طب اورژانس

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1397 رشته تخصصی بیهوشی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اعلام برگزاری کارگاه آشنایی دستیاران جدید الورود 1397با فرآیندهای آموزشی و مسائل مرتبط

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

اعلام جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود 1397 رشته تخصصی نورولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران محترم گروه طب اورژانس آذر ماه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران محترم گروه طب اورژانس آبان ماه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران محترم گروه طب اورژانس مهرماه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران محترم گروه طب اورژانس شهریورماه 1397

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

برنامه آموزشی بیمارستانی دستیاران محترم گروه طب اورژانس مرداد ماه 1397

..

ادامه...