پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 
img_yw_news
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

آغاز کارگاه مهارتهای بالینی ( سمیولوژی ) دانشجویان در مرکز مهارنهای بالینی دانشکده پزشکی ازتاریخ ۹۸/۵/۲۶

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

اطلاعیه مهم آزمون صلاحیت بالینی مورخ ۹۸/۵/۲۴

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

ثبت نام آزمون صلاحیت بالینی مردادماه۱۳۹۸

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

چهارمین جلسه کمیته علوم پایه پزشکی عمومی درتاریخ ۹۸/۱/۲۵ تشکیل گردید

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

سومین جلسه کمیته مقدمات بالینی گروه پزشکی عمومی مورخ ۹۸/۱/۲۰

..

ادامه...
[ بایگانی اخبار ]
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم