دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

تشکیل شناسنامه سلامت(غربالگری ) دانشجویان جدید الورود

 تشکیل شناسنامه سلامت(غربالگری ) دانشجویان جدید الورود ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

جلسه خودارزیابی اعتبارسنجی دوره پزشکی عمومی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

ضوابط و مقررات تسهیلات دانشجوئی ( ویژه دوره روزانه )

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷

کسب رتبه اول در مناطق آمایشی امتحانات جامع علوم پایه توسط خانم کیمیا قیاسوند

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷

انتصاب خانم دکتر نجومی به عنوان معاون آموزش پزشکی عمومی

انتصاب خانم دکتر نجومی به عنوان معاون آموزش پزشکی عمومی ..

ادامه...
[ بایگانی اخبار ]
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم