پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 
img_yw_news
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

دروس اختیاری مصوب شورای آموزشی دانشگاه

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

انتقال و میهمانی دانشجویان

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

اعطای بورس تحصیلی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

فراخوان عضویت دانشجویان ورودی ۱۳۹۸ برای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

فراخوان ثبت نام دانشجویان ورودی ۱۳۹۸ در سایت بنیاد ملی نخبگان

..

ادامه...
[ بایگانی اخبار ]
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم