پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 
img_yw_news
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

ثبت نام آزمون صلاحیت بالینی تیرماه ۱۳۹۸

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

آنچه دانشجو باید بداند

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

چهارمین جلسه کمیته علوم پایه پزشکی عمومی درتاریخ ۹۸/۱/۲۵ تشکیل گردید

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

سومین جلسه کمیته مقدمات بالینی گروه پزشکی عمومی مورخ ۹۸/۱/۲۰

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

ضوابط و مقررات تسهیلات دانشجوئی ( ویژه دوره روزانه )

..

ادامه...
[ بایگانی اخبار ]
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم