پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸

هفتمین جلسه آموزشی شورای تحصیلات تکمیلی

هفتمین جلسه آموزشی شورای تحصیلات تکمیلی ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

جلسات شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسات شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

..

ادامه...
دکتر توراندخت بلوچ نژاد

دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی
 

رتبه علمی : استاد


معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی، برنامه ریزی کلیه امور آموزشی و پژوهشی دوره های کارشناسی ارشد (MSc) و دکتری تخصصی (Ph.D) را بر عهده دارد. این معاونت با تدوین سیاست های راهبردی منطبق با اهداف دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن ها برای شکوفایی علوم پایه پزشکی و کاربردی کردن نتایج پژوهش های دانشجویان تحصیلات تکمیلی تلاش می نماید. شورای علوم پایه و تحصیلات تکمیلی این معاونت با حضور نمایندگان تمام گروهای آموزشی علوم پایه، با بهره گیری از خرد جمعی نقش بسزایی در هماهنگی و ارتقای برنامه های آموزشی – پژوهشی ایفا می کند.
علاوه بر این، بازخورد فعالیت های گروه های آموزشی از طریق شورای دانشجویی تحصیلات تکمیلی که از هر رشته نماینده ای در آن حضور دارد، پایش برنامه ها را برای این معاونت واقعی تر ساخته و همکاری دانشجویان را سازماندهی می نماید. تکریم جایگاه اساتید و دانشجویان و ایجاد انگیزه و امید در آن ها با اعمال مشوق های مناسب از دیگر وظایف ما برای خلق فضای رقابتی سالم است. این معاونت همچنین بر ترویج اخلاقیات و حفظ حرمت ها در تعاملات دانشجویان با اساتید و کارکنان اهتمام دارد.

واحد های زیر مجموعه
 •  آموزش
 •  پژوهش
کارشناسان سمت شماره تماس
سرکار خانم میرزایی کارشناس مسئول 86703322
سرکار خانم ایزدفر کارشناس آموزش 86703355
سرکار خانم طاهری فشی کارشناس آموزش 86703320
سرکار خانم فشی کارشناس آموزش 86703323
سرکار خانم گل محمدی کارشناس آموزش 38670332

شرح وظایف واحد آموزش

 برنامه ریزی آموزش علوم پایه به دانشجویان پزشکی
 1. تدوین و بازنگری برنامه های اموزش علوم پایه در مقطع پزشکی عمومی
 2. همکاری با معاونت آموزش پزشکی عمومی در جهت اجرای برنامه "یکپارچه سازی" (Integration)  آموزشی
آموزش تحصیلات تکمیلی 
 1. ثبت نام و انتخاب واحد
 2. انجام امور اداری مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 3. انجام امور مربوط به احکام حقوقی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 4. انجام امور اداری مربوط به دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی
 5. برگزاری امتحانات جامع دانشجویان دکتری تخصصی
 6. انجام امور دفاع پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 7. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آموزشی توسط گروه ها
 8. مدیریت موارد خاص )فرجه تحصیلی، مرخصی ها، فرصت مطالعاتی، ...)
 9. پایش و بازنگری برنامه های آموزشی موجود و پیشنهاد تاسیس رشته ها ی جدید
 
پست الکترونیکPostGraduate-MC@iums.ac.ir

شماره تماس:  86703426 و داخلی: 3426

نشانی: دانشکده پزشکی طبقه سوم، اتاق426

 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم