دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE AWT IMAGE

  • یکم شهریور روز پزشک گرامی باد
  • 2 الی 8 شهریورماه هفته دولت و روز کارمند گرامی باد
  • خوش آمدگویی

img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری اولین جلسه کارگروه بهداشت ،سلامت و بیولوژیک در حوزه پدافند غیر عامل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس :

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

هفته ازدواج ( یکم تا هفتم شهریور ماه )

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه بازآموزی پرونده الکترونیک سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس

..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری کمیته هماهنگی برنامه های هفته ازدواج در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

بازدید سرزده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس از پایگاه سلامت شهید مرتضوی

..

ادامه...

AWT IMAGE بهداشت خانواده

AWT IMAGE مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر

AWT IMAGE گسترش 

AWT IMAGEنظارت بر درمان 

AWT IMAGEبهداشت محیط 

AWT IMAGEبهداشت حرفه ای 

AWT IMAGEنظار ت بر مواد آرایشی بهداشتی 

متن

متن

متن

متن

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE