دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 


سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

img_yw_news

برگزاری کلاس آموزشی به مناسبت روزجهانی غذا دردبیرستان فاطمه الزهرا (س) شهر رباط کریم

... ..

ادامه...


یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶

img_yw_news

جلسه هماهنگی مناسبت های بهداشتی"

... ..

ادامه...


یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶

img_yw_news

برگزاری جشن هفته جهانی کودک و روز جهانی غذا درمدرسه رضوان (واحدسلامت جوانان ؛نوجوانان ومدارس )

.... ..

ادامه...


*واحدبهداشت خانواده                                *واحد امور اداری       

*واحد بهداشت محیط                                *واحد نظارت بر مواد غذایی

*واحدبهداشت حرفه ای                              *واحد نظارت بر درمان

*واحد مبارزه با بیماریها                              *واحد نظارت بر دارو

* واحد امور مالی                                      *واحد بهداشت مدارس

بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

مراکز سلامت جامعه شهری و روستائی

پایگاههای سلامت

خانه های بهداشت

درباره ما

تماس با ما

دفترچه تلفن

نظرات و پیشهادات

متن

متن

متن

متن