دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

برپایی غرفه بهداشت و پیشگیری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط مرکز بهداشت شمال غرب

غرفه بهداشت و پیشگیری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط مرکز بهداشت شمال غرب برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

استقرار تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب در مسجد جامع کن

تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب در مسجد جامع کن مستقر شد. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

برگزاری جلسه آموزشی تغذیه کودکان زیر 5 سال ویژه مدیران و مربیان مهدکودک توسط مرکز بهداشت شمال غرب

جلسه آموزشی با موضوع تغذیه کودکان زیر 5سال ویژه مدیران و مربیان مهدکودک توسط مرکز بهداشت شمال غرب برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

برپایی نمایشگاه جنگ نرم در مرکز بهداشت شمال غرب به مناسبت هفته بسیج

نمایشگاهی با موضوع جنگ نرم به مناسبت هفته بسیج در مرکز بهداشت شمال غرب دایر شد. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

استقرار تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب در مسجد شهدا

تیم سلامت مرکز بهداشت شمال غرب در مسجد شهدا واقع در ستارخان مستقر شد. ..

ادامه...

  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
  • راهنمای مراجعان
                    آدرس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت منطقه دو 

                   آدرس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت منطقه پنج 

                 آدرس مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت منطقه شش 

متن

متن

متن

متن