فرم درخواست همکاری با معاونت تحقيقات و فناوري
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام :
2 نام خانوادگي :
3 نام پدر :
4 کد ملی : تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
5 جنسیت :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زن
مرد
6 محل تولد :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايلام
بوشهر
تهران
چهار محال بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهكيلويه و بوير احمد
گلستان
گيلان
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
7 تاریخ تولد :

تاریخ شمسى:

8 شماره شناسنامه :
9 محل صدور شناسنامه :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايلام
بوشهر
تهران
چهار محال بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهكيلويه و بوير احمد
گلستان
گيلان
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
10 دین :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مسلمان
مسيحي
يهودي
زرتشتي
كليمي
11 مذهب :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
شيعه
سني
12 وضعیت تاهل :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مجرد
متاهل
معيل
13 وضعیت نظام وظیفه :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
هيچ كدام
داراي كارت پايان خدمت
داراي معافيت قانوني دائم
14 آخرین مدرک تحصیلی :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكترا
15 رشته تحصیلی :
16 معدل :
17 دانشگاه محل تحصیل :
18 استان محل تحصیل :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايلام
بوشهر
تهران
چهار محال بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهكيلويه و بوير احمد
گلستان
گيلان
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
19 تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :

تاریخ شمسى:

20 نشانی محل سکونت :
21 شماره تلفن همراه :
22 شماره تلفن ضروری :
23 تصویر آخرین مدرک تحصیلی :
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
24 با کدامیک از موارد زیر آشنایی دارید؟
  ICDL
 مسلط به WORD
 مسلط به EXCELL
 مسلط به POWER POINT
 آشنایی مقدماتی با کامپیوتر
 به هیچ کدام از مهارتها آشنایی ندارم
25 سایر توانمندیها و شایستگی های تخصصی و حرفه ای :
26 آیا دارای معلولیت خاصی هستید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خير
27 نوع معلولیت و محدودیت کاری خود را ذکر فرمایید :
28 آیا تجربه قبلی در زمینه تحصیلی خود دارید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خير
29 تجربه شما در زمینه تحصیلی خود به چه مدت و به چه شکل بوده است؟
30 صحت مطالبی را که در این فرم نگاشته ام و انطباق آن را با مدارک قانونی و رسمی که عرضه خواهم کرد، متعهد می شوم .
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خير