فرم درخواست همکاری با معاونت تحقيقات و فناوري
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام : *
2 نام خانوادگي : *
3 نام پدر : *
4 کد ملی : * تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
5 جنسیت : *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زن
مرد
6 محل تولد : *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايلام
بوشهر
تهران
چهار محال بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهكيلويه و بوير احمد
گلستان
گيلان
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
7 تاریخ تولد : *

لطفا تاریخ را به شمسى وارد کنید:

8 شماره شناسنامه : *
9 محل صدور شناسنامه : *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايلام
بوشهر
تهران
چهار محال بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهكيلويه و بوير احمد
گلستان
گيلان
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
10 دین : *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مسلمان
مسيحي
يهودي
زرتشتي
كليمي
11 مذهب : *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
شيعه
سني
12 وضعیت تاهل : *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مجرد
متاهل
معيل
13 وضعیت نظام وظیفه : *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
هيچ كدام
داراي كارت پايان خدمت
داراي معافيت قانوني دائم
14 آخرین مدرک تحصیلی : *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكترا
15 رشته تحصیلی : *
16 معدل : *
17 دانشگاه محل تحصیل : *
18 استان محل تحصیل : *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايلام
بوشهر
تهران
چهار محال بختياري
خراسان جنوبي
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهكيلويه و بوير احمد
گلستان
گيلان
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد
19 تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی : *

لطفا تاریخ را به شمسى وارد کنید:

20 نشانی محل سکونت : *
21 شماره تلفن همراه : *
22 شماره تلفن ضروری : *
23 تصویر آخرین مدرک تحصیلی : *
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
24 با کدامیک از موارد زیر آشنایی دارید؟ *
  ICDL
 مسلط به WORD
 مسلط به EXCELL
 مسلط به POWER POINT
 آشنایی مقدماتی با کامپیوتر
 به هیچ کدام از مهارتها آشنایی ندارم
25 سایر توانمندیها و شایستگی های تخصصی و حرفه ای :
26 آیا دارای معلولیت خاصی هستید؟ *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خير
27 نوع معلولیت و محدودیت کاری خود را ذکر فرمایید :
28 آیا تجربه قبلی در زمینه تحصیلی خود دارید؟ *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خير
29 تجربه شما در زمینه تحصیلی خود به چه مدت و به چه شکل بوده است؟
30 صحت مطالبی را که در این فرم نگاشته ام و انطباق آن را با مدارک قانونی و رسمی که عرضه خواهم کرد، متعهد می شوم . *
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بله
خير