دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی


فرم ها
راهنما ها
فرآیندها
آیین نامه ها


ارتباط با معاونت

ثبت نام دوره گردشگری سلامت


کد رهگیرى این فرم: P19-F22-U0-N37984          
[ چاپ فرم ]
:: اطلاعات فردی

اطلاعات فردی متقاضی شرکت در دوره


کد ملی *
شماره شناسنامه *
نام و نام خانوادگی *

فارسی تایپ شود

نام پدر *
تاریخ تولد *

لطفا تاریخ را به شمسى وارد کنید:

محل صدور *
جنسیت
مرد
زن
آدرس دقیق *

خواهشمند است نشانی محل کار یا سکونت خود را دقیق وارد فرمایید.

شماره نظام پزشکی

اگر ندارید وارد نکنید

:: اطلاعات تماس

اطلاعات تماس متقاضی شرکت در دوره


تلفن ثابت

همراه با کد شهر درج شود

تلفن همراه *

خواهشمند است شماره تلفن همراه به دقت و کامل درج شود

پست الکترونیک *
کد پستی 10 رقمی *
استان *
شهرستان *
:: اطلاعات شغلی و تحصیلی

اطلاعات شغلی و تحصیلی متقاضی شرکت در دوره گردشگری سلامت


مقطع رشته تحصیلی *
عنوان رشته تحصیلی *
محل کار در حوزه گردشگری سلامت

شرکت و دفتر خدمات مسافرتی/ واحد بیماران بین الملل بیمارستان/ سایر)

تاریخ آخرین مدرک *

لطفا تاریخ را به شمسى وارد کنید:

نوع فعالیت *
سمت در حوزه گردشگری سلامت *
سمت هیئت علمی
دارم
ندارم
:: اطلاعات پرداخت

ارسال شماره پیگیری فیش واریزی و تصویر آن


شماره پیگیری فیش واریزی *
تصویر فیش واریزی

پسوندهای قابل قبول : jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 10240 کیلو بایت