دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی


معاون پشتیبانی دانشکده
دفتر معاونت پشتیبانی
شرح وظایف معاونت پشتیبانی


مرکز تلفن
تاسیسات
خدمات
انبار
نقلیه


اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
در مورد کمیته تحقیقات دانشجویی
اساسنامه
منشور اخلاقی


ثبت نام دوره گردشگری سلامت


کد رهگیرى این فرم: P19-F22-U0-N8745          
[ چاپ فرم ]
:: اطلاعات فردی

اطلاعات فردی متقاضی شرکت در دوره


کد ملی *
شماره شناسنامه *
نام و نام خانوادگی *

فارسی تایپ شود

نام پدر *
تاریخ تولد *

لطفا تاریخ را به شمسى وارد کنید:

محل صدور *
جنسیت
مرد
زن
آدرس دقیق *

خواهشمند است نشانی محل کار یا سکونت خود را دقیق وارد فرمایید.

شماره نظام پزشکی

اگر ندارید وارد نکنید

:: اطلاعات تماس

اطلاعات تماس متقاضی شرکت در دوره


تلفن ثابت

همراه با کد شهر درج شود

تلفن همراه *

خواهشمند است شماره تلفن همراه به دقت و کامل درج شود

پست الکترونیک *
کد پستی 10 رقمی *
استان *
شهرستان *
:: اطلاعات شغلی و تحصیلی

اطلاعات شغلی و تحصیلی متقاضی شرکت در دوره گردشگری سلامت


مقطع رشته تحصیلی *
عنوان رشته تحصیلی *
محل کار در حوزه گردشگری سلامت

شرکت و دفتر خدمات مسافرتی/ واحد بیماران بین الملل بیمارستان/ سایر)

تاریخ آخرین مدرک *

لطفا تاریخ را به شمسى وارد کنید:

نوع فعالیت *
سمت در حوزه گردشگری سلامت *
سمت هیئت علمی *
دارم
ندارم
:: اطلاعات پرداخت

ارسال شماره پیگیری فیش واریزی و تصویر آن


شماره پیگیری فیش واریزی *
تصویر فیش واریزی

پسوندهای قابل قبول : jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 10240 کیلو بایت