دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ترفیع پایه سالیانه ترفیع پایه سالیانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ | 

دفعات مشاهده: 49 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ترفیع پایه سالیانه ترفیع پایه سالیانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ | 
ترفیع پایه سالیانه سه ماهه دوم سال جاری./files/anesth/files/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9_%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%281%29.pdf

دفعات مشاهده: 45 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرم تعهد پیوست فرم تعهد پیوست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۳۰ | 

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تکمیل فرم تعهد نامه جهت دستیاران سال آخر تکمیل فرم تعهد نامه جهت دستیاران سال آخر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۳۰ | 

دفعات مشاهده: 104 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۳ | 

دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر