دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهدای عضو

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۴/۱ | 
 

دفعات مشاهده: 437 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستاوردهای واحد فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی در دانشگاه ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۲۷ | 
واحد فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی (OPU) دانشگاه ازدهم دیماه سال 93 شروع به فعالیت نموده ،و دراین فاصله کوتاه زمانی به توفیقاتی دست یافته است بطوری که آمار عملکرد آن واحد نشان از عملکرد مطلوب را دارد .درجدول زیر جدول آمار و عملکرد واحد فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی تاپایان فروردین ماه سالجاری رانشان می دهد:

دفعات مشاهده: 432 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اهدای عضو ، اهدای زندگی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۱۱ | 
 

دفعات مشاهده: 418 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راه اندازی سایت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۱۱ | 

دفعات مشاهده: 384 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر