دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱ | 
معاونت آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خوش آمدید خوش آمدید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۴ | 
خوش آمدید

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سرکار خانم دکتر بلوچ نژاد معاونت محترم تحصیلات تکمیلی و گروه های آموزشی علوم پایه سرکار خانم دکتر بلوچ نژاد معاونت محترم تحصیلات تکمیلی و گروه های آموزشی علوم پایه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۴ | 
 سرکار خانم دکتر بلوچ نژاد معاونت محترم تحصیلات تکمیلی و گروه های آموزشی علوم پایه 

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راهنمای ارتباط با مسئولین راهنمای ارتباط با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۷ | 
راهنمای ارتباط با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایران

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسات شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی به روایت تصویر جلسات شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۳ | 
جلسات شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی به روایت تصویر

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر