دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه کلی کلاسهای آموزشی دوره عملی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران در روتیشن پزشکی قانونی در بیمارستان حضرت رسول(ص)در سال 1396

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
  عنوان درس مدرس
1 آشنایی با نحوه معاینه بکارت (معاینه وژا‍ینال و آنال) خانم دکتر معماریان
2 آشنایی با نحوه معاینه قربانیان تجاوزات جنسی خانم دکتر معماریان
3 آشنایی با نحوه صدور سایر گواهی های پزشکی (گواهی بکارت) خانم دکتر معماریان
4 آشنایی با نحوه صدور سایر گواهی های پزشکی (گواهی ولادت) خانم دکتر معماریان
5 آشنایی با نحوه صدور سایر گواهی های پزشکی (گواهی استعلاجی) آقای دکتر سلطانی
  آشنایی با سقط جنین قانونی و روال قانونی اخذ مجوز خانم دکتر فارس
6 آشنایی با قوانین تغییر جنسیت و سیر قانونی آن خانم دکتر فارس
7 آشنایی با قوانین بارداریهای مصنوعی و سیر قانونی آن خانم دکتر عامری
8 آشنایی با قوانین رحم اجاره ای و سیر قانونی آن خانم دکتر عامری
9 آشنایی با نحوه منطقی صدور گواهی فوت در حیطه رشته مامایی آقای دکتر آقاخانی
10 آشنایی با کتابچه کدهای ICD10 آقای دکتر آقاخانی
11 آشنایی با نحوه ارجاع جسد به سازمان پزشکی قانونی آقای دکتر آقاخانی
12 آشنایی با قوانین مربوط به امر درمان در رشته مامایی خانم دکتر معماریان
13 آشنایی با سازمان نظام پزشکی و آیین نامه انتظامی آقای دکتر آقاخانی
14 آشنایی با مددکاری بیمارستان آقای دکتر آقاخانی
15 آشنایی با اور‍ژانس اجتماعی  آقای دکتر آقاخانی
16 آشنایی با بهزیستی و حدود وظایف آن آقای دکتر آقاخانی
  آشنایی با اداره سرپرستی قوه قضاییه آقای دکتر آقاخانی
17 آشنایی با سیر رسیدگی به شکایات مطروحه بر علیه جامعه مامایی در مراجع انتظامی و قضایی آقای دکتر سلطانی

دفعات مشاهده: 905 بار   |   دفعات چاپ: 106 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کلاس های تئوری درس پزشکی قانونی و درس مسمومیت دانشجویان فیزیوپاتولوژی مرداد96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
13-15 10-12 8-10 تاریخ ایام هفته
آقای دکتر آقابیکلویی
(کلیات مسمومیت1)
خانم دکتر فارس
(کلیات اتوپسی و معاینه ظاهری)
آقای دکتر اقاخانی
(آشنایی با سازمان پزشکی قانونی و وظایف آن)
11/4/96 یک شنبه
- - -   دوشنبه
آقای دکتر آقابیکلویی
(کلیات مسمومیت2)
آقای دکتر اقاخانی
(چاقو خوردگی و گلوله)
آقای دکتر اقاخانی
(مرگ شناسی)
13/4/96 سه شنبه
        چهار شنبه
------- آقای دکتر آقابیکلویی
(مسمومیت با متانول)
خانم دکتر فارس
(مسمومیت با ضد افسردگیهای سه حلقه ای)
15/4/796 پنجشنبه
        جمعه
- - -   شنبه
آقای دکتر سلطانی
(مسمومیت با مواد مخدر)
آقای دکتر سلطانی
(مسمومیت با مونوکسید کربن)
آقای دکتر سلطانی
(مسمومیت با استامینوفن)
96/4/18 یک شنبه
- - -   دوشنبه
خانم دکتر عبدالکریمی
(غرق شدگی و برق گرفتگی)
خانم دکتر معماریان
(کودک آزاری و مرگ دوره نوزادی)
خانم دکتر فارس(رضایت و برائت) 96/4/20 سه شنبه
-- - -   چهار شنبه
- خانم دکتر عامری
(قصور پزشکی)
خانم دکتر عامری
(اصول کلی صدور گواهی های پزشکی)
96/4/22 پنجشنبه
        جمعه
- - -   شنبه
آقای دکتر تافتاچی-دکتر عبدالکریمی
(اسفیکسی و دارآویختگی)
خانم دکتر معماریان
(سقط جنین)
خانم دکتر عامری
(آسیب شناسی جراحات)
96/4/25 یک شنبه
- - -   دوشنبه
آقای دکتر تافتاچی
(مسمومیت با مواد نفتی و سوزاننده)
آقای دکتر تافتاچی
(حوادث ناشی از وسایل نقلیه)
خانم دکتر معماریان
(معاینه قربانیان تجاوزات جنسی)
96/4/27 سه شنبه
- - - 28/4/96
چهار شنبه

دفعات مشاهده: 866 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی دستیاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
تاریخ روز هفته فصل استاد دستیار مسئول مکان معاینات مسئول هماهنگی کلاس تلگرامی استاد میهمان آزمون گروه
1/7/95 پنجشنبه         دکتر فارس      
4/7/95 یکشنبه 1 دکتر فارس دکتر نیکان زاد حضرت رسول   دکتر فارس    
8/7/95 پنجشنبه 1 دکتر فارس دکتر نیکان زاد حضرت رسول دکتر پارسا دکتر فارس    
11/7/95 یکشنبه 2 دکتر عامری دکتر نوریان حضرت رسول   دکتر عامری    
15795 پنجشنبه 2 دکتر عامری دکتر نوریان حضرت رسول دکتر فارس دکتر عامری    
18/7/95 یکشنبه 3 دکتر سلطانی دکتر کرد رستمی حضرت رسول   دکتر سلطانی    
22/7/95 پنجشنبه 3 دکتر سلطانی دکتر کرد رستمی حضرت رسول دکتر پارسا دکتر سلطانی    
25/7/95 یکشنبه مسمومیت دکتر آقابیکلویی دکتر موسوی نژاد فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
29/7/95 پنجشنبه مسمویت دکتر آقابیکلویی دکتر موسوی نژاد فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
2/8/95 یکشنبه 4 دکتر آقاخانی دکتر فلاح حضرت رسول   دکتر آقاخانی    
6/8/95 پنجشنبه 4 دکتر آقاخانی دکتر فلاح حضرت رسول دکتر فارس دکتر آقاخانی   آزمون اول
9/8/95 یکشنبه 5 دکتر فارس دکتر داداش زاده حضرت رسول   دکتر فارس    
13/8/95 پنجشنبه 5 دکتر فارس دکتر داداش زاده حضرت رسول دکتر پارسا دکتر فارس    
16/8/95 یکشنبه 6 دکتر عامری دکتر بیجندی حضرت رسول   دکتر عامری    
20/8/95 پنجشنبه 6 دکتر عامری دکتر بیجندی حضرت رسول دکتر فارس دکتر عامری    
23/8/95 یکشنبه 7 و ادامه 4 دکتر آقاخانی دکتر قربانی حضرت رسول   دکتر آقاخانی    
27/8/95 پنجشنبه 7و ادامه 4 دکتر آقاخانی دکتر قربانی حضرت رسول دکتر پارسا دکتر آقاخانی    
30/8/95 یکشنبه مسمومیت دکتر آقابیکلویی دکتر احمدی فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
4/9/95 پنجشنبه مسمویت دکتر آقابیکلویی دکتر احمدی فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
7/9/95 یکشنبه 8 دکتر آقاخانی دکتر موسوی نژاد حضرت رسول   دکتر آقاخانی    
11/9/95 پنجشنبه 8 دکتر آقاخانی دکتر موسوی نژاد حضرت رسول دکتر فارس دکتر آقاخانی   آزمون دوم
14/9/95 یکشنبه 9 دکتر فارس دکتر معصومی حضرت رسول   دکتر فارس    
18/9/95 پنجشنبه 9 دکتر فارس دکتر معصومی حضرت رسول دکتر پارسا دکتر فارس    
21/9/95 یکشنبه 10و24 دکتر معماریان دکتر علی زاده حضرت رسول   دکتر معماریان    
25/9/95 پنجشنبه 10و24 دکتر معماریان دکتر علی زاده حضرت رسول دکتر فارس دکتر معماریان    
28/9/95 یکشنبه مسمومیت دکتر آقابیکلویی دکتر نیکان زاد فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
2/10/95 پنجشنبه مسمویت دکتر آقابیکلویی دکتر نیکان زاد فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
5/10/95 یکشنبه 11و12 دکتر معماریان دکتر طاهری حضرت رسول   دکتر معماریان    
9/10/95 پنجشنبه 11و12 دکتر معماریان دکتر طاهری حضرت رسول دکتر پارسا دکتر معماریان   آزمون سوم
12/10/95 یکشنبه 13 دکتر عامری دکتر احمدی حضرت رسول   دکتر عامری    
16/10/95 پنجشنبه 13 دکتر عامری دکتر احمدی حضرت رسول دکتر فارس دکتر عامری    
19/10/95 یکشنبه 14 دکتر سلطانی دکتر کرد رستمی حضرت رسول   دکتر سلطانی    
23/10/95 پنجشنبه 14 دکتر سلطانی دکتر کرد رستمی حضرت رسول دکتر پارسا دکتر سلطانی    
26/10/95 یکشنبه مسمومیت دکتر آقابیکلویی دکتر علی زاده فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
30/10/95 پنجشنبه مسمویت دکتر آقابیکلویی دکتر علی زاده فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
3/11/95 یکشنبه 15 دکتر سلطانی دستیار سال 1 حضرت رسول   دکتر سلطانی    
7/11/95 پنجشنبه 15 دکتر سلطانی دستیار سال 1 حضرت رسول دکتر فارس دکتر سلطانی    
10/11/95 یکشنبه 16 دکتر معماریان دستیار سال 1 حضرت رسول   دکتر معماریان    
14/11/95 پنجشنبه 16 دکتر معماریان دستیار سال 1 حضرت رسول دکتر پارسا دکتر معماریان   آزمون چهارم
17/11/95 یکشنبه 17و19 دکتر معماریان دستیار سال 1 حضرت رسول   دکتر معماریان    
21/11/95 پنجشنبه 17و19 دکتر معماریان دستیار سال 1 حضرت رسول دکتر فارس دکتر معماریان    
24/11/95 یکشنبه مسمومیت دکتر آقابیکلویی دکتر قربانی فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
28/11/95 پنجشنبه مسمویت دکتر آقابیکلویی دکتر قربانی فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
1/12/95 یکشنبه 18 دکتر عامری دستیار سال 1 حضرت رسول   دکتر عامری    
5/12/95 پنجشنبه 18 دکتر عامری دستیار سال 1 حضرت رسول دکتر پارسا دکتر عامری    
8/12/95 یکشنبه 20و21 دکتر فارس دستیار سال 1 حضرت رسول   دکتر فارس    
12/12/95 پنجشنبه 20و21 دکتر فارس دستیار سال 1 حضرت رسول دکتر فارس دکتر فارس   آزمون پنجم
15/12/95 یکشنبه 22 دکتر معماریان دستیار سال 1 حضرت رسول   دکتر معماریان    
19/12/95 پنجشنبه 22 دکتر معماریان دستیار سال 1 حضرت رسول دکتر پارسا دکتر معماریان    
سال 96 یکشنبه مسمومیت دکتر آقابیکلویی دستیار سال 1 فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
سال 96 پنجشنبه مسمویت دکتر آقابیکلویی دستیار سال 1 فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
سال 96 یکشنبه 23 دکتر آقاخانی دستیار سال 1 حضرت رسول   دکتر آقاخانی    
سال 96 پنجشنبه 23 دکتر آقاخانی دستیار سال 1 حضرت رسول دکتر فارس دکتر آقاخانی    
سال 96 یکشنبه 25 دکتر سلطانی دستیار سال 1 حضرت رسول   دکتر سلطانی   آزمون آسکی
سال 96 پنجشنبه 25 دکتر سلطانی دستیار سال 1 حضرت رسول دکتر پارسا دکتر سلطانی    
سال 96 یکشنبه 26 دکتر عامری دستیار سال 1 حضرت رسول   دکتر عامری    
سال 96 پنجشنبه 26 دکتر عامری دستیار سال 1 حضرت رسول دکتر فارس دکتر عامری    
سال 96 یکشنبه مسمومیت دکتر آقابیکلویی دستیار سال 1 فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
سال 96 پنجشنبه مسمویت دکتر آقابیکلویی دستیار سال 1 فیروزگر   دکتر آقابیکلویی    
سال 96 یکشنبه مسمومیت نایت دکتر سلطانی دستیار سال 1 حضرت رسول   دکتر سلطانی    
سال 96 پنجشنبه مسمویت نایت دکتر سلطانی دستیار سال 1 حضرت رسول دکتر پارسا دکتر سلطانی   آزمون جامع
                   
                   

دفعات مشاهده: 894 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر