دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دکتر طیبه خیام دار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | 
تعیین جنسیت بر اساس شکل و پارامتر های فورامن مگنوم در جامعه ایرانی بر اساس اجساد ارجاع شده به سالن تشریح کهریزک  

دفعات مشاهده: 870 بار   |   دفعات چاپ: 143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر هانیه صبوری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | 
جنون از دیدگاه حقوق ایران علوم روان‍‍‍پزشکی قانونی با بررسی تطبیقی  با سایر کشورها  

دفعات مشاهده: 890 بار   |   دفعات چاپ: 161 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر آرزو امیری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | 
بررسی مقایسه ای نتایج کمیسیونهای مجدد برگزار شده در شکایات پزشکی (قصور پزشکی) إرجاع شده به اداره کمیسیونهای پزشکی قانونی أستان تهران در سال ٩٥
Comparison of the results of this commission held in medical complaints (Medical Malpractice) referred to the Department of Forensic Medicine Commission of Tehran in 1395

دفعات مشاهده: 907 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر سهیلا قربانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | 
تعیین جنسیت با استفاده از پارامترهای گریتر سیاتیک ناچ در مراجعیین به بیمارستان رسول اکرم (ص)

دفعات مشاهده: 817 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر علی نیکانزاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | 
تعیین جنسیت بر اساس پارامترهای استخوان استرنوم در اجساد ارجاع شده در سالن تشریح کهریزک در سال  1397-1396

دفعات مشاهده: 816 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر