دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مقالات اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | 
گروه علوم تغذیه
ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه لینک
1 دکتر محمدرضا وفا استاد http://scholar.google.com/citations?user=-kF2BL0AAAAJ&hl=en
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=22136597400
http://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Reza_Vafa
2 دکترفرزادشیدفر استاد http://www.researchgate.net/profile/Farzad_Shidfar
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=12759508600
http://www.researchgate.net/profile/Farzad_Shidfar
3 دکتر ناهید آریائیان دانشیار https://scholar.google.com/citations?user=15wLuCYAAAAJ&hl=en
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=26029071000
http://www.researchgate.net/profile/Naheed_Aryaeian
4 دکتر شیما جزائری دانشیار http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=23492258700
https://scholar.google.com/citations?user=Ovcu7aYAAAAJ&hl=en&oi=ao
5 دکتر فاطمه امیری استادیار https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55338718900&zone=
6 ذکتر میترازراتی استادیار https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37003470800
7 دکتر سیده طیبه رهیده استادیار http://scholar.google.com/citations?user=TE9AVngAAAAJ&hl=fa

دفعات مشاهده: 1150 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر