دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

عملکرد معاونت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲ | 
بسمه تعالی
برنامه عملیاتی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی در سال 95 و ذکر گزارش عملکرد سال 96 به تفکیک :
واحد دستیاری
 • برگزاری کارگاه های آموزشی براساس کوریکولوم، شامل کارگاه روش  تحقیق ، کارگاههای آشنایی با فرایند های دستیاری شامل پزشکی قانونی، کارگاه رفتار حرفه ای ، مهارتهای ارتباطی ، امور انضباطی و دانشجویی و رفاهی ، امور پژوهشی و پایان نامه ها، آشنایی با مراحل روش تحقیق ، آشنایی با واحد دستیاری ، ایزولاسیون، هموویژلانس، آشنایی با مقررات اورژانس، نکات کاربردی در درخواستهای رادیولوژی و استفاده از سیستم پکس ، نیدل استیک ، جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی : برگزاری کارگاه برای دستیاران جدیدالورود در ابتدای مهر ماه 1396 و ارائه CDتکمیلی از کلیه پروسه هایی که در طول دوره دستیاری پیش بینی می شود .
-کارگاه اخلاق حرفه ای جهت دستیاران ارشد در بهمن ماه 96 برگزار شد.
 • تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه  های جدید جهت تسهیل در فرایند های معاونت : کلیه دستورالعمل ها و آیین نامه ها مجددا به روزرسانی گردید و در سایت معاونت بارگزاری شد.
واحد اعتبار بخشی و ارزشیابی برنامه
 • ارزیابی درونی رشته های فلوشیپ و فوق تخصصی: نتایج آنالیز ارزیابی درونی به گروهها اعلام گردیده و مقرر شد در سال آینده، پس از دریافت Action plan از گروههای بالینی ، دستورالعملهای جدید در این خصوص ، تدوین گردد .
 • ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی  گروه های تخصصی بالینی: بدلیل اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی کل کشور، ارزیابی بیرونی برخی گروهها به سال آینده موکول شد .
 • تشکیل جلسات با گروههای آموزشی جهت شروع تدوین action plan بر اساس نتایج ارزیابی درونی و بیرونی برای هر گروه آموزشی: تشکیل جلسات فصلی با مدیران برنامه دستیاری گروههای آموزشی بالینی
 • تشکیل جلسات بین گروهی جهت تدوین برنامه آموزشی دور های چرخشی با گروههای آموزشی تخصصی که با یکدیگر دوره چرخشی دارند: جلساتی جهت گروههای رادیوتراپی و زنان و جراحی توراکس و نورووسکولار اینترونشن و برگزار گردید .
 • پیگیری راه اندازی رشته ها و دوره های راه اندازی شده که مکاتبات با دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام شده است: در حال انجام است. در سال 1396 رشته های فلوشیپ طب خواب - فلوشیپ جراحی دست- فلوشیپ جراحی سر و گردن فلوشیپ چشم اطفال فلوشیپ طب خواب فلوشیپ روانپزشکی سالمندی پس از بررسی کارشناسی و مکاتبات با وزارت متبوع راه اندازی گردید .
 • اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی و درمانی وابسته: اعتباربخشی آموزشی در سطح مراکز تابعه و در سطح کشوری با هدایت دانشگاه ایران در سال 1396 انجام گردید  .
 • استقرار log book الکترونیک در کلیه گروههای آموزشی : در 8 گروه آموزشی با تایید وزارت متبوع در حال انجام است ودر سایر گروهها با درخواست خودشان راه اندازی انجام می گیرد.
 • انجام ارزیابی جامع درونی کلیه برنامه های آموزشی و ارزیابی بیرونی از سوی دانشکده پزشکی
 • نصب و راه اندازی سامانه آزمون و برگزاری آزمونهای پذیرش فلوشیپ ، ارتقا و گواهینامه در طی هر سال : سامانه آزمون با همکاری شرکت پژوهان در برگزاری آزمونهای فلوشیپ ، ارتقا و گواهینامه مورد استفاده قرار می گیرد.
 • نصب و راه اندازی سامانه جامع امورد دستیاری با قابلیت دسترسی به اطلاعات دانشجویان و دستیاران:  طی جلسات مختلف و ارائه اطلاعات در مرحله راه اندازی است و در واحد حقوقی ستاد در حال رفع مشکلات حقوقی برای راه اندازی رسمی است .
 • ارزیابی های درون بخشی استفاده در روند اداری فراغت از تحصیل و ساماندهی فعالیت دستیاران به صورت متمرکز
: ارسال فرایند فارغ التحصیلی به مراکز تابعه  و ثبت در سایت
 • برنامه ریزی جهت تدوین و اجرای فرآیندهای اعتبار بخشی برنامه های آموزشی دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور با توجه به ماموریت محول شده از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزشی پزشکی : به طور کامل انجام شد .
 • راه اندازی رشته ها و دوره های جدید باتوجه به نیاز گروههای آموزشی : فلوشیپ طب خواب - فلوشیپ جراحی دست- فلوشیپ جراحی سر و گردن - فلوشیپ چشم اطفال فلوشیپ طب خواب فلوشیپ روانپزشکیسالمندی در سال 96 راه اندازی شد .
 • تسریع در رفع مشکلات در فرایند پرداخت کارانه به دستیاران : طی روندی متمرکز، کارانه به کلیه دستیاران با توجه به دستورالعمل تهیه شد در سال 1396 پرداخت گردید .
 • معرفی دستیاران در بدو ورود جهت ارزیابی های بالینی و روانشناختی : فرایند صدور شناسنامه سلامت از سوی این معاونت به کلیه گروههای آموزشی بالینی ابلاغ شد و در حال انجام است  .
 • تهیه بستر مناسب جهت آشنایی گروهها با دستورالعمل اخلاق حرفه ایی به منظور توصیف رفتار غیرحرفه ایی برای دستیاران: برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای برای دستیاران جدیدالورود در مهر ماه و جهت دستیاران ارشد در طول سال  
 • جهت دادن به گروهها به منظور پیروی از دستورالعمل اخلاق حرفه ایی با توجه به مستندات و آیین نامه ها: از کلیهگروهها خواسته شد کمیته های اخلاق حرفه ای در گروه تشکیل دهند که انجام گردید
 • استفاده از نظر مدیران برنامه دستیاری به منظور بهبود فرایند های آموزشی در گروههای بالینی: جلسات منظم با مدیران برنامه دستیاری گروه های بالینی هر 2 ماه
 • ایجاد ارتباط با معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی جهت اجرای صحیح تر آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی: با تغییر مدیریت دانشکده این جلسات توسط معاونت محترم هیات علمی برگزار می شود.

دفعات مشاهده: 455 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر