دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجو1
  • منوی هفتم
  • منوی هشتم
نمایش آمار بازدیدها
نمایش آمار بازدیدهای کل از سایت دانشگاه :

102717278

نمایش آمار بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته:

183278

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری:

183278

نمایش آمار بازدیدهای کل این پایگاه :

6556

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته:

2

کاربران حاضر در پایگاه:

3

با آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه
۱۳۹۸/۱۲/۱
۱۳۹۸/۱۲/۱ با آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه: