دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه کلاس های آموزشی دستیاران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۷ | 
آزمون ارائه حداقل 10 نکته از فصل مربوطه نکات مکمل از مقالات مربوطه مجموعه سوالات 5 دوره آخر کوئیز دستیار استاد فصول روز تاریخ
تروما
 
نایت
  4 3 2 1 د.صبوری د.فارس - 3 یکشنبه 1/7/97
          د.صبوری د.فارس - 3 یکشنبه 8/7/97
          د.امیری د.عامری - 5 یکشنبه 15/7/97
          د.امیری د.عامری - 5 یکشنبه 22/7/97
            د.آقابگلویی مسمومیت
 
یکشنبه 29/7/97
Exam1                 پنجشنبه 3/8/97
          د.خیامدار د.آقاخانی 6 8 یکشنبه 6/8/97
          د.بهرامی د.فارس 4 11 یکشنبه 13/8/97
          د.بهرامی د.فارس 4 12 یکشنبه 20/8/97
Exam2                 پنجشنبه 27/8/97
          د.عزیزی د.عامری 8 9 یکشنبه 11/8/97
            د.آقابیگاویی مسمومیت
 
یکشنبه 18/8/97
          د.محسنی د.سلطانی 3 14 یکشنبه 25/8/97
          د.محسنی د.سلطانی 3 15 یکشنبه 2/10/97
Exam3                 پنجشنبه 6/10/97
          د.غضنفری د.معماریان 7 13 یکشنبه 9/10/97
          د.صبوری د.آقاخانی 7 7 یکشنبه 16/10/97
            د.آقابیگلویی مسمومیت یکشنبه 23/10/97
          د.خیامدار د.معماریان 5 16 یکشنبه 30/10/97
Exam4                 پنجشنبه 4/11/97
          د.محسنی د.آقاخانی - 4 یکشنبه 7/11/97
          د.صبوری د.سلطانی - 25 یکشنبه 14/11/97
          د.صبوری د.سلطانی - 25 یکشنبه 28/11/97
Exam5                   2/12/97
          د.امیری د.معماریان - 18 یکشنبه 5/12/97
            د.آقابیگلیی مسمومیت یکشنبه 12/12/97
          د.غضنفری پور د.عامری - 19 یکشنبه 19/12/97
          د.بهرامی د.سلطانی - 26 یکشنبه 26/12/97
          د.عزیزی د.فارس - 20 یکشنبه 18/1/98
            د.آقابیگلویی مسمومیت یکشنبه 25/1/98
آزمون جامع                 پنجشنبه 29/1/97
            د.آقابیگلویی مسمومیت یکشنبه 1/2/98
OSCE                 یکشنبه 19/2/98
                     

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر