دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نظارت بر درمان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد نظارت بر درمان

تلفن های مرکز:                        3 – 56439990          داخلی:413-412-411-410

پست الکترونیکی: rk.darman@iums.ac.ir                                    

نام و نام خانوادگی                                          عنوان شغلی

 

آقای مهدی آذری                                        کارشناس واحد

آقای غلامرضا صیدی                                    کارشناس واحد

سرکار خانم تامارا شیرزاد                            کارشناس واحد

سرکار خانم معصومه اویسی                       کارشناس واحد

 

شرح وظایف مسئول واحد نظارت بردرمان

1-اجرا و پیگیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

2-نظارت بر نحوه ارزشیابی و بازدید از عملکرد مطب، دفاتر کار،موسسات پزشکی دولتی و خصوصی و نظارت برمراحل تاسیس موسسات

3-شرکت در جلسات مربوط به واحد نظارت بردرمان

4-بررسی و پیگیری شکایات ارجاعی

5-بررسی و تائید نیاز از نظر نیرو، تجهیزات ، فضا و غیره

6-بررسی مشکلات موجود در بیمارستانها و راهکارهای لازم

7-جمع بندی و ارائه فعالیتهای واحد به معاونت درمان

8-ارزیابی و ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی

9-پیشنهاد ارجاع موارد مختلف به مراجع قضایی

10- نظارت بر حسن اجرای سیستم ثبت مرگ و میر

 

شرح وظایف کارشناسان واحد نظارت بردرمان

1-اجرا و پیگیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

2-بازدید از مطب، دفاتر کار،موسسات پزشکی دولتی و خصوصی اعم از بیمارستان ، درمانگاه مطب و غیره

3-ارزشیابی موسسات پزشکی دولتی و خصوصی

4-کارشناسی و نظارت بر تاسیس و احداث مراکز درمانیتا مرحله بهره برداری

5-شرکت در جلساتمربوط به واحد نظارت بردرمان

6-بررسی و پیگیری شکایات ارجاعی

7-انجام کلیه فعالیت های مربوط به واحد نظارت بردرمان طبق برنامه کار

8-تهیه و تنظیم اهم فعالیتهای واحد در قالب گزارش های آماری

9-مکاتبات مربوط به واحد نظارت بردرمان

10-معرفی متخلفین به مراجع قضایی

11-ابلاغ قوانین وآئین نامه ها و دستورالعمل های واصله به مراکز ذی ربط (بخشهای دولتی وخصوصی)


دفعات مشاهده: 941 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر