دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • فرایندهای گردش کار
 • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
 • رسانه های آموزشی
 • مراکز ارائه خدمات
 • تماس با ما
 • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

برنامه داوطلب سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برنامه داوطلبان سلامت :

کارشناس مربوطه:سرکار خانم سمیه نجفی

 

معرفی برنامه:

در پایان دهه 60 با انگیزه حل مشکلات بهداشتی حاشیهنشینان شهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اولین بار اقدام به طراحی و اجرای ” طرح رابطان بهداشت “ بصورت آزمایشی در جنوب تهران نمود نیاز اولیه برای شروع طرح و تداوم آن، فعال نمودن خدمات بهداشتی درمانی در شهرهای بزرگ و بخصوص حاشیهشهرها بود .در واقع این طرح در مناطقی شکل گرفت که شبکه بهداشت و درمان بدلیل گسترش بیرویه شهرها کمترین پوشش را برای گروهی از نیازمندترین بخش جامعه شهری داشت این تجربه از چهار مرکز در حاشیه شهر ری با 160 نفر مادر داوطلب تحت عنوان ” رابط بهداشت “ شروع و سپس به 10 مرکز افزایش یافت. به آرامی روند جلب مشارکت مردم از حاشیه تهران به حاشیه شهر شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان و .... گسترش یافت، بتدریج تجربهها کامل و کاملتر شد. اهداف و انتظارات برنامه رابطان بهداشت را میتوان به شرح زیر برشمرد :

- ارتقاء سطح سلامت جامعه شهری بویژه جمعیت حاشیهنشین و محروم با استفاده از جلب مشارکت مردمی

- ارائه فعال خدمات بهداشتی در مناطق شهری (بویژه حاشیه شهرهای بزرگ)

- مشارکت مردم در برنامهریزی و تصمیمگیری و استفاده از همکاری آنان در ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی

- بهرهگیری از امکانات موجود جامعه در جهت حفظ و ارتقاء سلامتی جامعه بشری در سطوح محلی و منطقه

- فراهم کردن زمینهای برای ورود زنان خانهدار به عرصه فعالیتهای اجتماعی و توانمندسازی آنها در جهت امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی

- ارتقاء حضور مردم در عرصه توسعه اقتصادی اجتماعی که زنان خانهدار کشورمان پیشتازان این همیاری عمومی شدند و تحت عنوان (رابط بهداشت زن) داوطلبانه بدون هیچگونه چشمداشت مادی قدم در جهت توسعه بهداشتی نهادند که زیربنایی ترین ابعاد تکامل اجتماعی بشر است.

معرفی رابط بهداشت

داوطلب سلامت(رابط بهداشت) چه کسی است؟

داوطلب سلامت فردی است که :

- بصورت افتخاری و رایگان با مراکز بهداشتی درمانی همکاری می کند.

- با کمک مربی خود ، از بین همسایگان و افراد محله محل سکونت خود خانوارهایی را به عنوان جمعیت تحت پوشش انتخاب می کند.

- در کلاسهای آموزشی که بصورت هفتگی در مراکز ب�


دفعات مشاهده: 2140 بار   |   دفعات چاپ: 139 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نیروی انسانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

نیروی انسانی :

کارشناس مربوطه :سرکار خانم معصومه امینی

 

معرفی برنامه :از آنجا که فلسفه اصلی مراقبت های اولیه بهداشتی را توزیع عادلانه منابع بهداشتی تشکیل می دهد به طوری که دسترسی آسان و مستمر جامعه به مراقبت ها و خدمات بهداشتی برای تمامی آحاد مردم در نزدیک ترین محل زندگی خود میسر گردد بنابراین تامین و توزیع مناسب نیروی انسانی یکی از مهم ترین وظایف این واحد جهت تحقق این هدف می باشد

شرح وظایف :

 • برآورد نیروی انسانی فنی و اداری مورد نیاز شبکه،
 • متناسب سازی حجم خدمات با تعداد نیروی انسانی مورد نیاز،
 • اولویت بندی نیروهای مورد نیاز برای استخدام نیرو،
 • هماهنگی جهت جذب مجوزهای استخدامی،
 • بازنگری و پیشنهاد اصلاح تشکیلات،
 • تأمین و توزیع نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 • تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و با زآموزی حین خدمت رده های مختلف کاردان ـ کارشناسان ستادی و غیره
 • ارسال آمار و گزارشات ماهانه و فصلی
 • به روزکردناطلاعاتنیرویانسانیازطریقوروداطلاعات

 


دفعات مشاهده: 2097 بار   |   دفعات چاپ: 134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

امور بهورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

امور بهورزی

کارشناس مربوطه:سرکار خانم زهرا عسگری

 

معرفی برنامه :در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور اولین سطح تماس جامعه با واحدهای رسمی کشور خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی است. خانه بهداشت که واحدی مستقر در روستا است تحت نظارت مرکز بهداشتی درمانی فعالیت می‌کند و نیروی انسانی شاغل در خانه‌های بهداشت بهورزان بومی هستند که براساس ضوابط و مقررات خاص (آیین نامه بهورزی) انتخاب و پذیرش شده و آموزش‌های لازم را در مرکز آموزش بهورزی( که تحت نظارت مستقیم مرکز بهداشت شهرستان فعالیت می‌کند) می بینند.

با توجه به گستردگی خدمات ارائه شده توسط بهورزان باید بعد از فارغ التحصیلی نیز تحت آموزش‌های مداوم قرار بگیرند و واحد گسترش متولی این برنامه می باشد.

شرح وظایف :

 • پیشنهاد جهت جذب دانش آموزی بهورزی مورد نیاز طبق تشکیلات
 • بازآموزی و نوآموزی بهورزان
 • توانمندسازی مربیان
 • آزمون علمی نیم سال و سالیانه بهورزان و مربیان بهورزی مراکز روستایی
 • برگزاری شورای مربیان ستادی
 • برگزاری شورای مربیان محیطی
 • پایش از خانه های بهداشت
 • همکاری با فصلنامه بهورز درخصوص تعیین نیازهای آموزشی بهورزان مشارکت درتهیه مقالات
 • تجلیل از بهورزان و انتخاب بهورز نمونه در مراسم روز بهورز 12 شهریور ماه
 • نظارت بر حسن انجام سرشماری سالیانه توسط بهورزان
 • ارسال آمار فصلی و استخراج شاخص های بهداشتی از زیج واحدهای بهداشتی و تحلیل شاخص های زیج
 • تنظیم برنامه آموزشی تیم سلامت جهت خانه های بهداشت تحت پوشش

 


دفعات مشاهده: 2173 بار   |   دفعات چاپ: 117 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پزشک خانواده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

پزشک خانواده روستایی

کارشناس مربوطه: سرکار خانم زهرا عسگری

معرفی برنامه :یکی از مهم ترین روش های افزایش دسترسی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از خدمات سلامت، برنامه پزشک خانواده است. پزشک خانواده مسئول ارائه خدمات جامع سلامت و پاسخ گوی مستمر به افراد تحت پوشش اعم از سالم و بیمار و بدون توجه به اختلاف سنی، جنسی، اقتصادی ... و نوع بیماری از تولد تا لحظه مرگ می باشد. در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، پزشک عمومی و تیم وی مسئولیت کامل سلامت افراد و خانوارهای تحت پوشش خود را به عهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصی ،مسئولیت پیگیری سرنوشت وی را نیز به عهده دارند. یکی از موارد پیش بینی شده در ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اجرای برنامه پزشک خانواده می باشد.

پزشک خانواده روستایی :در سال 1384 این برنامه همگام با سایر شهرستانها در این شهرستان نیز اجرا شد و طی آن کلیه روستاها ، تحت پوشش برنامه پزشک خانواده قرار گرفتند. در حال حاضر 5 مرکز بهداشتی درمانی روستایی در سطح شهرستان مجری برنامه فوق می باشند و با اجرای این برنامه ،علاوه بر دستاوردهای بهداشتی سبب اشتغال زایی برای 10 نفر پزشک و 9ماما گردیده است.

شرح وظایف :

 • تامین نیروی انسانی پزشک و ماما مورد نیاز بر اساس جمعیت روستایی تحت پوشش
 • آموزش بدو خدمت به پرسنل جدید الورود پزشک و ماما ی تیم سلامت
 • محاسبه حقوق پزشک و ماما تیم سلامت
 • محاسبه کارانه روستایی مراکز با توجه به امتیاز پایش
 • پایش از برنامه در هر فصل
 • شرکت در جلسات هیئت امنا روستایی
 • نظارت بر انجام سرشماری سالیانه مراکز مجری و استخراج آمار جمعیتی
 • استخراج آمار و شاخص های برنامه بصورت فصلی و ماهانه
 • برنامه ریزی جهت آموزش وتوانمندی پرسنل تیم سلامت

پزشک خانواده شهری

کارشناس مربوطه:سرکار خانم معصومه امینی

این برنامه در منطقه شهری شهرستان از سال 91 با دو مرکز دولتی مجری برنامه و 3 پایگاه بهداشتی انطباق یافته شروع به فعالیت نموده است
، در واقع اقدامات زیربنایی صورت گرفته و برنامه در حال استقرار می باشد.


معرفی برنامه : محور اصلی این برنامه سلامت محوری و پیشگیری از بروز بیماریهاست که با نظارت مداوم تیم سلامت به سرپرستی پزشک خانواده بر تعداد مشخصی از جمعیت تحت پوشش اجرا می‌شود، تمام ایرانیان باید تحت پوشش این طرح قرار گیرند و برای همه آنها پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شود و اطلاعات سلامت آنها حتی از پیش از تولد تا مرگ در آن درج شود.

اجرای این برنامه هم از سرگردانی مردم در انتخاب و مراجعه به پزشک جلوگیری می کند و هم هزینه های غیر ضرور را کاهش می‌دهد و سطح سلامت مردم را بالا می برد .

البته با اجرای این طرح مردم برای دریافت خدمات سلامت نباید مستقیم به پزشک متخصص یا فوق تخصص مراجعه کنند بلکه مسیر ارائه همه خدمات سلامت از پزشک خانواده می‌گیرد و در صورت نیاز به پزشک متخصص یا فوق تخصص ارجاع صورت می‌گیرد و همه خدمات سطح اول پزشک خانواده رایگان است .

سلامت حقی اساسی برای انسانها و سرمایه‌ای ارزشمند برای تمام کشورهاست و تقریباً در تمام کشورها حکومتها حفظ و ارتقای سلامت مردمشان را از مهمترین وظایف خود می دانند . اگر چه هدف اصلی هر نظام سلامت عبارت از تأمین، حفظ و ارتقای سلامت است ولی علاوه بر این وظایف می‌توان وظایف دیگری را نیز برای نظامهای سلامت بر شمرد از جمله: افزایش امید به زندگی سالم، پاسخگویی به انتظارات معقول مردم، کاهش نابرابری بین گروههای مرفه و مستمند (عدالت در سلامت و محافظت مالی افراد در برابر هزینه‌های بیماری).

شرح وظایف :

 • تشکیل جلسات کمیته اجرایی شهرستان
 • تشکیل جلسات هماهنگی با اداره بیمه خدمات درمانی و سازمان نظام پزشکی
 • اطلاع رسانی به پزشکان و ماماها جهت ثبت نام در سایت
 • تماس با متقاضیان برنامه و معرفی آنان به 3 صندوق بیمه جهت عقد قرارداد
 • آموزش سامانه به کلیه افراد عقد قرارداد شده
 • نظارت بر ورود اطلاعات جمعیت تحت پوشش به سامانه
 • نظارت بر انجام ویزیت پایه جمعیت تحت پوشش هر پزشک
 • گزارش دهی از برنامه
 • پایش از برنامه

 


دفعات مشاهده: 2294 بار   |   دفعات چاپ: 150 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سامانه یکپارچه سیب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

سامانه یکپارچه سیب:

کارشناس مربوطه:سرکار خانم سمیه نجفی

 

معرفی برنامه :سامانه خدمات سلامت ایرانیان با هدف ایجاد تحول در فرایندهای ارائه خدمت و نظارت و پشتیبانی خدمات طراحی گردیده است بطوریکه متناسب با نیازهای امروز جامعه ،مهندسی حوزه های ارائه دهنده خدمات سلامت را بازطراحی نماید. این بازطراحی همه بخشهای مربوطه را دربرمی گیرد بخشهایی مثل بسته های خدمت ، گروه های هدف(گیرندگان واجدالشرایط هر خدمت)،ارائه دهندگان خدمت، نحوه کنترل ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان ،سطح بندی خدمات،اولویت بندی مسائل بهداشتی و درمانی مناطق کشور،مدیریت تخصیص منابع مبتنی بر عملکرد و نیاز، رتبه بندی حوزه های ارائه خدمت و حوزه های مدیریت منطقه ای و ارائه بسته های پیشنهادی برای هر منطقه با هدف بهبود شاخص ها و اصلاح مشکلات و مسائل موجود طراحی و پیاده سازی گردیده است. نیل به اهداف فوق مستلزم طراحی یک مدل منسجم و یکپارچه در فرایندهای ارائه و مدیریت خدمت می باشد و چون در حال حاضر فاقد یک سیستم انسجام یافته هستیم بنابراین این پروژه یک نوع Reformیا باز مهندسی در سیستم محسوب می شود. باز مهندسی مورد نظر برای تولید یک سیستم یکپارچه،منسجم و با هارمونی مناسب همه بخشهای سلامت را چه در بخشهای ارائه خدمت (صف)و چه بخشهای ستاد در برمی گیرد . حوزه صف در بر گیرنده همه واحدهای ارائه خدمات مستقیم ،چه واحدهای متعلق به سیستم دولتی و چه غیر دولتی از قبیل مراکز بهداشتی درمانی ،خانه ها و پایگاه های بهداشتی درمانی ،مطب ها،دفاتر کار،داروخانه ها،بیمارستان ها ،درمانگاه ها ،مراکز تصویربرداری ،مراکز آزمایشگاهی و.... می باشد.در حوزه های ستاد همه معاونتها و دفاتر مثل معاونتهای توسعه منابع،آموزشی،پژوهشی و بهداشت و درمان هم در لایه شهرستانی (شبکه ها) و هم در لایه دانشگاهی و در لایه ملی مد نظر قرار گرفته است. اینکه چه زنجیره ها و حلقه های فرایندی بین آنها وجود دارد تا کار در مراکز صف با بهره وری کامل و بصورت بهینه به انجام برسد چیزی که بسیاری از کارشناسان صاحب نظر قبل از آنکه در جریان توضیحات تفصیلی قرار گیرند به اشتباه تصور می نمایند،اینست که پروژه مورد نظر صرفاً پرونده الکترونیک سلامت شهروندان بوده و یا اینکه یک سیستم اتوماسیون فنی است که مهمترین هدفش مکانیزه کردن الکترونیکی امور سلامت بر بستر نظام جاری (آنچه که هم اکنون جاری و ساری است) می باشد.اما بواقع اینها فقط بخشهای نسبتاً کوچکی از کل پروژه بوده و مدیریت اصلاح شده گردش امور بخش پررنگ این برنامه محسوب می شود

شرح وظایف :

 • آموزش سامانه به کلیه پرسنل درگیر در برنامه با توجه به نوع دسترسی فرد به سامانه
 • ورود اطلاعات ساختاری واحد های بهداشتی به سامانه
 • نظارت ورود اطلاعات به سامانه
 • پیگیری اشکالات سامانه و انعکاس به معاونت بهداشتی دانشگاه
 • پیگیری مشکلات اتصال به شبکه اینترت واحدهای بهداشتی
 • پاسخگویی به سوالات و مشکلات کاربران برنامه در هر سطح در واحدهای بهداشتی
 • گزارش گیری از برنامه

 


دفعات مشاهده: 2712 بار   |   دفعات چاپ: 155 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

گسترش

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

برنامه ها و امور جاری واحد گسترش شبکه:

گسترش شبکه :

معرفی برنامه :یکی از وظایف مهم این واحد بسط و توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی شامل مراکز بهداشتی

درمانی ، پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت براساس ضوابط و مقررات طرح و گسترش و با در نظر گرفتن سه مولفه

جمعیت ، پراکندگی جغرافیایی ونوع تقسیمات کشوری می باشد . همچنین تامین و تعمیر تجهیزات اداری و پزشکی و استاندارد

سازی فضای فیزیکی مراکز یاد شده و در کل پشتیبانی از واحدهای محیطی جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم از

مهمترین فعالیتهای این برنامه می باشد.

شرح وظایف :

 • راه اندازی و ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی جدید نظیر خانه بهداشت، پایگاه بهداشتی ، مراکز بهداشتی و درمانی

شهری وروستایی برابر طرح گسترش شبکه

 • اولویت بندی احداث واحدهای بهداشتی درمانی
 • مکان یابی برای احداث واحدهای بهداشتی مطابق با ضوابط و آئین نامه های گسترش
 • ایجاد واحدهای بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی در قالب تفاهم نامه یا قرارداد بر اساس ضوابط طرح گسترش
 • الویت بندی تعمیرات و تجهیزات واحدهای بهداشتی به همراه برآورد اعتبار مورد نیاز و پیگیری در خصوص وصول اعتبارات
 • هماهنگی جهت هزینه شدن اعتبارات به ترتیب اولویت تعمیرات و تجهیزات پیش بینی شده
 • بررسی وتطبیق شرایط جغرافیایی،جمعیتی منطقه با امکانات فنی وپوشش واحدهای بهداشتی وپیشنهاد اصلاح گسترش ویا تبدیل واحدها

- تامین و توزیع تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

 • بررسی و گزارش تنگناها، نارسائی ها و مشکلات موجود در سیستم شبکه و تلاش در جهت رفع مشکلات
 • همکاری با سایر واحدهای ستادی جهت ادغام خدمات بهداشتی و درمانی جدید در سیستم شبکه و همچنین ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها ی بهداشتی و درمانی
 • همکاری و هماهنگی با اجرای برنامه های جاری بهداشتی و درمانی در سیستم شبکه
 • تعیین اولویت ها و نیازهای و نظارت در توزیع منابع مورد نیاز واحد های بهداشت

دفعات مشاهده: 2312 بار   |   دفعات چاپ: 166 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
گسترش - ۱۳۹۶/۳/۱ -