دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

1- نظارت بر چگونگی استفاده از حیوانات در طول انجام پروژه های مصوب
2- نظارت بر تعداد حیوانات مورد استفاده
3- اطمینان در استفاده از روشهای استاندارد کار با حیوانات آزمایشگاهی و انجام درست روش کار بر اساس آنچه در پروپوزال به تصویب رسیده است
4- بررسی روزانه حیوانات و قرنطینه نمودن موارد مشکوک به عارضه یا بیماری با معاینه توسط دامپزشک
5- سم پاشی  و ضد عقونی کردن حیوانات, محیط و تچهیزات جهت پیشگیری از آلودگی های قارچی, انگلی , باکتریایی و ویروسی
6- نظارت مستمر بر کیفیت غذا , آب آشامیدنی و بستر حیوانات با مد نظر قرار دادن اصول اولیه بهداشتی
7- معدوم نمودن حیوانات در پایان آزمایش با روش های استاندارد
8- تهیه شناسنامه جهت هر حیوان که در آن مشخصات حیوان , کد پروپوزال مصوب, نام دپارتمان, نام محقق ونام  استاد مربوطه و زمان تحویل ذکر شده است
9- تهیه گردش کار از زمان تصویب پروتکل ازمایش تا در اختیار قرار گرفتن حیوانات و اتمام مراحل عملی پروژه

مرکز تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی ملزم به تهیه یک پوشه اختصاصی جهت پروپوزال هایی است که حیوانات مربوط به پروژه مذبور در مرکز نگهداری میبشوند. در پوشه مربوطه یک نسخه از پروپوزال هم


دفعات مشاهده: 77 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر