دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاههای تحت پوشش
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره بیماری رفتاری
  • مراکز روانپزشکی جامعه نگر
  • مراکز واکسیناسیون
  • آگهی ها و اطلاعیه ها
  • تماس با ما

آزمایشگاه هاشمی نژاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مرکز آزمایشگاه شهید هاشمی نژاد: خیابان قزوین ، بعد از پل امامزاده معصوم ، دوراهی قپان ، ابتدای خیابان امین الملک آزمایشگاه هاشمی نژاد