دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
  اعضای هیات علمی سمت آدرس ایمیل داخلی
1 دکترروشنک قدس
رزومه
ریاست دانشکده ghods.r@iums.ac.ir 300
2 دکترآسیه شجاعی
رزومه
معاونت آموزشی دانشکده Shojaii.a@iums.ac.ir 308
3 دکترفتانه هاشم دباغیان
رزومه
مدیر واحد پژوهش، مدیر واحد توسعه آموزش dabaghian.f@iums.ac.ir 119
104(مؤسسه)
4 دکترفرشاد امینی بهبهانی
رزومه
مدیرگروه
طب سنتی
aminibehbehani.f@iums.ac.ir 307
5 دکترمحمدرضا رجب نژاد
رزومه
مدیرگروه
تاریخ علوم پزشکی
Rajabnejad.mr@iums.ac.ir 108(مؤسسه)
6 دکترعلی قبادی
رزومه
مدیر گروه داروسازی سنتی ghobadi.a@iums.ac.ir 302
7 دکترامید صادقپور
رزومه
هیات علمی sadeghpour.o@iums.ac.ir 312
8 دکترعفت جعفری دهکردی
رزومه
هیات علمی/مدیر سلامتکده jafaridehkordi.e@iums.ac.ir 304
9 دکتر حوریه محمدی
 
هیات علمی mohamadi.h@iums.ac.ir 313

دفعات مشاهده: 1346 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر