دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارشناسان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ردیف

کارشناسان پزشکی عمومی

۱

خانم  یداللهی      
کارشناس ورودی ۹۶                                       تلفن: ۸۶۷۰۳۳۵۳                اتاق۳۵۳  
 

۲

خانم  حیدری                                  
 
کارشناس ورودی ۹۵                                 تلفن: ۸۶۷۰۳۳۵۲                    اتاق ۳۵۲
 

۳

خانم شیرخانی                                                        
 
کارشناس ورودی مهرو بهمن ۹۴             تلفن۵۱ ۸۶۷۰۳۳                  اتاق ۳۵۱
 

۴

خانم  عظیمی
کارشناس ورودی مهر و بهمن ۹۳                        تلفن: ۸۶۷۰۳۳۶۶               اتاق۳۵۱  
  

۵

خانم رحمانی 
کارشناس ورودی مهرو بهمن ۹۲                      تلفن: ۸۶۷۰۳۳۵۸             اتاق ۳۵۱
 

۶

خانم زندی
کارشناس ورودی مهر و بهمن ۹۱ و بهمن ۹۰ تلفن : ۸۶۷۰۳۳۵۹         اتاق ۳۵۱

۷

خانم  هریوندی
کارشناس ورودی مهر ۹۰ و بهمن ۸۹                  تلفن: ۸۶۷۰۳۳۵۳              اتاق۳۵۳  
 


۸
۹

خانم آفندیده
کارشناس ورودی بهمن ۸۸ و مهر۸۹        تلفن: ۸۶۷۰۳۳۵۲              اتاق ۳۵۲   
 خانم  طاهری نسب
کارشناس ورودی مهر۸۸ و بهمن ۸۷               تلفن: ۸۶۷۰۳۳۵۶                اتاق۳۵۶
  


دفعات مشاهده: 862 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر