دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

بخشنامه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بخشنامه ثبت نمره در سیستم آموزشی سماجدول هزینه های بهره مندی از آموزش رایگان ویژه ورودی  ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ به بعد
 

ردیف رشته تحصیلی مقطع شهریه هرنیمسال
۱ پرستاری کارشناسی پیوسته ۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال
۲ مامایی کارشناسی پیوسته ۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال
۳ مامایی کاردانی ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال


بخشنامه خرید تعهدات آموزش رایگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانشجویانی که مایل به خرید تعهدات آموزش رایگان می باشند می توانند شهریه و هزینه های تحصیلی را صرفاًتا ترم درحال تحصیل پرداخت نمایند. با توجه به سهمیه قبولی دانشجویان متقاضی هزینه های بهره مندی از مزایای آموزش رایگان ایشان بر مبنای جدول ضمیمه محاسبه خواهد شد.

متقاضیان (صرفا دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد) مبلغ تعیین شده را به حساب شماره ۲۱۷۳۳۱۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی شعبه مسجد جامع شهرک قدس کد ۱۴۵۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واریز و اصل فیشهای پرداختی به اداره آموزش تحویل داده شود.

ضمناًلازم به یادآوری است ترمهای مرخصی تحصیلی، ترمی که دانشجو اخراج بوده و تابستان جزء آموزش رایگان محاسبه نمی گردد.


اخذ شهریه از دانشجوی انتقالی و مهمان

با توجه به ماده ۱۲ مصوبات هشتمین جلسه هیات امنای محترم دانشگاه مورخ ۹۴/۰۴/۲۳ کلیه دانشجویانی که از بهمن ماه ۹۴ در این دانشگاه مهمان و یا منتقل می گردند ملزم به پرداخت شهریه براساس شهریه پردیس و یا مازاد می باشند.

(به استناد بخشنامه شماره ۷۸۰۸/۱۰۰/د/۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۰۶)


نمره قبولی دانشجوی مهمان

در راستای افزایش سطح علمی دانشجویان، پیشنهاد افزایش حداقل نمره قبولی دانشجوی مهمان در دانشگاه های دیگر از ۱۲ به ۱۴ درجلسه شورای آموزشی مورخ ۹۳/۰۹/۰۴ دانشگاه مطرح و با آن موافقت بعمل آمد و بند ذیل به تقاضانامه دانشجویان متقاضی مهمانی اضافه می گردد.


دفعات مشاهده: 2799 بار   |   دفعات چاپ: 120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر