دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کلید روانپزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۱ | 
قابل توجه دانشجویان گرامی کلید آزمون روانپزشکی را میتوانید در سایت مشاهده فرمائید.

دفعات مشاهده: 300 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سوالات آزمون طب اورژانس و کلید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۸ | 
قابل توجه دانشجویان فیزیوپاتولوژی سوالات و کلید آزمون طب اورژانس را میتوانید در سایت مشاهده فرمائید.
 

دفعات مشاهده: 810 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیدودفترچه سوالات ریه 97/9/11

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 
آزمون ریه درتاریخ 97/9/11 رأس ساعت 13:30 دردانشکده پزشکی برگزارگردید.دانشجویان گرامی می توانند کلید و دفترچه سوالات آزمون را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 1210 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفترچه وکلید آزمون روماتولوژی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲ | 
آزمون روماتولوژی مورخ 97/8/2 دردانشکده پزشکی برگزار  گردید. دانشجویان گرامی می توانند دفترچه وکلید را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 1279 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفترچه وکلید آزمون کلیه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۳۰ | 
آزمون فیزیوپاتولوژی کلیه مورخ 97/7/29 دردانشکده پزشکی برگزار گردید،دانشجویان گرامی می توانند کلید و دفترچه را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 1286 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر