دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کلیدودفترچه سوالات ریه 97/9/11

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 
آزمون ریه درتاریخ 97/9/11 رأس ساعت 13:30 دردانشکده پزشکی برگزارگردید.دانشجویان گرامی می توانند کلید و دفترچه سوالات آزمون را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفترچه وکلید آزمون روماتولوژی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲ | 
آزمون روماتولوژی مورخ 97/8/2 دردانشکده پزشکی برگزار  گردید. دانشجویان گرامی می توانند دفترچه وکلید را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 236 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفترچه وکلید آزمون کلیه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۳۰ | 
آزمون فیزیوپاتولوژی کلیه مورخ 97/7/29 دردانشکده پزشکی برگزار گردید،دانشجویان گرامی می توانند کلید و دفترچه را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 229 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفترچه و کلید کودکان آزمون مسمومیتها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۷ | 

کلید ودفترچه آزمون مسمومیت مورخ 97/5/17


دفعات مشاهده: 454 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفترچه و کلیدآزمون خون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | 
آزمون خون  مورخ 96/10/11  در دانشکده پزشکی برگزارگردید، دانشجویان گرامی می توانند کلید و دفترچه را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 749 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر