دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کلید آزمون غدد 96/9/29

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 
آزمون غدد مورخ  96/9/29 دردانشکده پزشکی برگزار گردید،دانشجویان گرامی می توانند فایل را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 209 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلید آزمون گوارش 96/10/27

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 
آزمون گوارش مورخ 96/10/27 دردانشکده پزشکی برگزارگردید، دانشجویان گرامی می توانند کلید را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 207 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیدآزمون کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۵ | 
آزمون کودکان مورخ 96/9/21 در دانشکده پزشکی برگزارگردید، دانشجویان گرامی می توانند کلید را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 360 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفترچه وکلید آزمون جراحی مغز واعصاب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۴ | 
آزمون جراحی مغز واعصاب مورخ  96/8/30 در دانشکده پزشکی برگزار گردید،دانشجویان گرامی می توانند کلید و دفترچه را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 477 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفترچه وکلید آزمون روانپزشکی دفترچه وکلید آزمون روانپزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 
آزمون روانپزشکی مورخ 96/8/8 دردانشکده پزشکی برگزارگردید،دانشجویان گرامی می توانند دفترچه وکلید  را ازاینجا دریافت نمایند

دفعات مشاهده: 536 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر