دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کلیدودفترچه سوال گوارش 97/5/30

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۴ | 
کلید و  دفترچه آزمون گوارش 30 مرداد

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفترچه و کلیدآزمون کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۶ | 
آزمون کودکان مورخ 97/4/5 دردانشکده پزشکی برگزار گردید،دانشجویان گرامی می توانند کلید و دفترچه را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 193 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلید آزمون غدد 96/9/29

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 
آزمون غدد مورخ  96/9/29 دردانشکده پزشکی برگزار گردید،دانشجویان گرامی می توانند فایل را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 389 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلید آزمون گوارش 96/10/27

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 
آزمون گوارش مورخ 96/10/27 دردانشکده پزشکی برگزارگردید، دانشجویان گرامی می توانند کلید را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 387 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیدآزمون کودکان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۵ | 
آزمون کودکان مورخ 96/9/21 در دانشکده پزشکی برگزارگردید، دانشجویان گرامی می توانند کلید را دریافت نمایند.

دفعات مشاهده: 562 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر