دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

گالری تصاویر

  • جلسه آموزشی اطفاء حریق
  • جلسه آموزشی اطفاء حریق
  • جلسه آموزشی اطفاء حریق
  • اسراف نکنیم
  • ایام عزاداری سالار شهیدان تسلیت باد.

نمایش آمار بازدیدهای کل: 49864376

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 82567

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 605873

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 1652

کاربران حاضر در پایگاه: 0

واحد امور دارویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ |