دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برگزاری کارگاه راه هوایی جهت اینترنهای طب اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۶ | 
کارگاه هفتگی راه هوایی برای آشنا سازی کارورزان پزشکی عمومی به اصول مدیریت راه هوایی به روش سیمولیشن به همت گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرکز مهارتهای بالینی در گروههای کوچک برگزار می شود.
این هفته، کارگاه به سرپرستی خانم دکتر نادرخانی متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی مورخ 06-05-98 برگزار شد و فراگیران اصول اقدامات راه هوایی را روی مولاژ تمرین کردند.

 


 

دفعات مشاهده: 304 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه کریکوتیروتومی و درمان پنوموتوراکس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۵ | 
در روز پنجشنبه مورخ 03-05-98 کارگاه کریکوتیروتومی و درمان پنوموتوراکس در محل مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد. در این کارگاه با گروه هدف دستیاران سال 3 بیهوشی به سرپرستی دکتر محسنی و دکتر نگهی، دستیاران به روش سیمولیشن و به صورت عملی بر روی مولاژ به تمرین و کسب مهارت پرداختند.
 

دفعات مشاهده: 290 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه BLS برای کارورزان طب اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۳۱ | 
کارگاه هفتگی Basic Life Support برای آشنا سازی کارآموزان پزشکی عمومی به اصول احیا به روش سیمولیشن به همت گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرکز مهارتهای بالینی در گروههای کوچک برگزار می شود.
این هفته، کارگاه به سرپرستی خانم دکتر وزیری متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی مورخ 31-04-98 برگزار شد و فراگیران اصول اولیه احیا را روی مولاژ تمرین کردند.

دفعات مشاهده: 284 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه گچ و آتل گیری جهت اینترن های طب اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۳۰ | 
در تاریخ یکشنبه 30 تیر ماه 1398 کارگاه گچ و آتلگیری در دو بخش تئوری و عملی توسط آقای دکتر گل فیروزی متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. در این کارگاه تعداد 10 نفز از اینترنهای طب اورژانس با تمرین عملی به کسب مهارت پرداختند.


دفعات مشاهده: 331 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کارگاه BLS و ACLS برای کارورزان طب اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۹ | 

در روز یکشنبه مورخ 09-04-98 کارگاه آموزش BLS و ACLS در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. این کارگاه با گروه هدف اینترن های طب اورژانس در دو بخش تئوری و عملی به روش شبیه سازی توسط خانم دکتر وزیری متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی و آقای دکتر آیدین ولی پور دستیار سال 2 طب اورژانس اجرا گردید. در این کارگاه که تعداد 13 اینترن شرکت کرده بودند با اجرای سناریوهای مختلف به روش شبیه سازی به کسب مهارت پرداختند.

دفعات مشاهده: 358 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر