دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برگزاری آزمون OSCE دستیاران سال دو و سه زنان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲ | 
در روز چهار شنبه مورخ 02 خرداد 1397امتحان OSCE دستیاران سال دو و سه زنان در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. تعداد 7 عضو هیئت علمی مهارتهای علمی 31 دستیار را مورد ارزیابی قرار دادند.

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری دهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۰ | 

در روز پنج شنبه مورخ 97/02/27 دهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی کارورزان از ساعت 8:30 لغایت 12:30 با حضور 25 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران و شاهد در 15 ایستگاه شامل 12 ایستگاه ارزیابی و 3 ایستگاه استراحت در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری آزمون OSPE دستیاران پزشکی خانواده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۳۰ | 
در روز چهار شنبه مورخ 26 اردیبهشت 1397امتحان OSPE دستیاران پزشکی خانوتده در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. تعداد 9 عضو هیئت علمی مهارتهای علمی 13 دستیار را مورد ارزیابی قرار دادند.

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری آزمون OSCE دستیاران سال دوم طب اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۹ | 
در روز چهار شنبه مورخ 19 اردیبهشت 1397امتحان OSCE دستیاران سال دو طب اورژانس در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. تعداد 7 عضو هیئت علمی مهارتهای علمی 26 دستیار را مورد ارزیابی قرار دادند.

دفعات مشاهده: 49 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری آزمون OSCE دستیاران سال اول طب اورژانس

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۲ | 
در روز سه شنبه مورخ 11 اردیبهشت 1397امتحان OSCE دستیاران سال یک طب اورژانس در محل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید. تعداد 9 عضو هیئت علمی مهارتهای علمی 26 دستیار را مورد ارزیابی قرار دادند.

دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر