دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان‌ ها (سال 1395)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران (ویرایش 1395)
ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش سوم (سال1395)

راهنماهای استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش سوم (سال 1395):

پیشگفتار
مدیریت دارو و تجهیزات:
مدیریت دارویی
مدیریت تجهیزات  
مدیریت اطلاعات:
مدیریت اطلاعات سلامت
فناوری اطلاعات  
مدیریت خدمات پاراکلینیک:
مدیریت آزمایشگاه
تصویر برداری
فیزیوتراپی
طب انتقال خون
پیشگیری و بهداشت:
بهداشت محیط
مدیریت پسماند
استریلیزاسیون
رختشویخانه
کنترل عفونت

مدیریت و رهبری:

تیم حاکمیتی
تیم مدیریت اجرایی
بهبود کیفیت
مدیریت خطا
مدیریت خطر حوادث و بلایا
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تامین و تسهیلات اقامت
مدیریت غذایی
مراقبت و درمان:
مراقبت های عمومی بالینی
مراقبتهای اورژانس
مراقبت های حاد  
مراقبت های جراحی و بیهوشی
مراقبت های مادر و نوزاد
مدیریت خدمات پرستاری:
مدیریت پرستاری

رعایت حقوق گیرنده خدمت:

رعایت حقوق گیرنده خدمت
دستورالعمل ها:
مدیریت و رهبری
مراقبت و درمان
مدیریت خدمات پرستاری

رعایت حقوق گیرنده خدمت

مدیریت دارو و تجهیزات

مدیریت اطلاعات
سنجه های ایده آل:
   سنجه های ایده آل

دفعات مشاهده: 3074 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر