دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تقویم آموزشی سال

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

Flowchart: Alternate Process: تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 96-95                تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
 

97/6/17  لغایت  97/6/23

زمان ثبت نام وانتخاب واحد

97/6/24

شروع کلاسها

97/7/7 لغایت  97/7/13

حذف واضافه

97/9/10  لغایت  97/9/15

حذف تکدرس

97/10/30

پایان کلاسها

97/10/22   لغایت  97/11/4

زمان برگزاری امتحانات

97/10/29  لغایت 97/11/29

بازه زمانی ثبت موقت ونهایی نمرات

Flowchart: Alternate Process: تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 96-95         
     تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 
97/11/7 لغایت  97/11/13
 
زمان ثبت نام وانتخاب واحد
97/11/14 شروع کلاسها
 
97/11/27 لغایت  97/12/2 حذف واضافه
 
98/2/14  لغایت  98/2/19 حذف تکدرس
 
98/3/23 پایان کلاسها
 
98/3/25   لغایت  98/4/6 زمان برگزاری امتحانات
 
98/3/30  لغایت 98/4/30 بازه زمانی ثبت موقت ونهایی نمرات
 

دفعات مشاهده: 702 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر