دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معاونت آموزشی
 • گروه‌های آموزشی
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

امور هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | 
 • معرفی:
با راه‌اندازی سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد) از اوایل سال 1394، ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و درمانی اعضای هیات علمی این دانشکده به صورت منظم و ماهانه انجام می‌پذیرد. همچنین بر اساس گزارشات حاصل از این سیستم، ترفیع سالانه اعضای هیات علمی نیز در کمیته ترفیع دانشکده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.لازم به ذکر است این ارزشیابی پیشتر توسط سیستم ارزشیابی شعاع وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت می‌گرفت.
 • کارشناس: خانم رزیتا جعفری
اعضای هیئت علمی دانشکده (به ترتیب حروف الفبا)
1 دکتر الهام اختری
CV
هیات علمی akhtari.eiums.ac.ir 308
2  دکتر فرشاد امینی بهبهانی
CV
مدیر گروه
طب سنتی
aminibehbehani.fiums.ac.ir 307
3 دکتر محسن بهرامی
CV
هیات علمی mbahramizums.ac.ir 137
4 دکتر امیرحسین جمشیدی
CV
رئیس دانشکده Jamshidi.ahiums.ac.ir 300
5 دکتر محمدرضا رجب نژاد
CV
مدیر گروه
تاریخ علوم پزشکی
Rajabnejad.mriums.ac.ir 108(موسسه)
6 دکتر آسیه شجاعی
CV
هیات علمی Shojaii.aiums.ac.ir 149
7 دکتر امید صادقپور
CV
هیات علمی sadeghpour.oiums.ac.ir 312
8 دکتر علی قبادی
CV
 معاون پژوهشی دانشکده ghobadi.aiums.ac.ir 120
9 دکتر روشنک قدس
CV (FA)
CV (EN)
هیات علمی ghods.riums.ac.ir 305
10 دکتر حوریه محمدی
CV
معاونت آموزشی دانشکده mohamadi.hiums.ac.ir 133
11 دکتر فتانه هاشم دباغیان
CV
مدیر دفتر توسعه آموزش(EDO) dabaghian.fiums.ac.ir 119
104(موسسه)
12 دکتر بهاره سادات یوسف ثانی هیات علمی 201
 
شرح وظایف:
 1. نظارت و بررسی ارزشیابی اعضای هیات علمی (سامانه سعاد)
 2. برگزاری جلسات کمیته ترفیع دانشکده و ارسال مدارک جهت ترفیع پایه سالانه و تشویقی اعضای هیات علمی
 3. اطلاع رسانی مناسب به اعضا هیئت علمی در مورد مقررات و فرآیندهای ارزشیابی، ترفیع و ارتقاء
 4. تهیه اطلاعات و آمار به روز اعضای هیات علمی
 5. همکاری با کارگزینی (هیات علمی) در انجام امور مربوطه
 • آیین نامه ها:
 1. آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی لینک
 2. دستورالعمل معادل سازی و محاسبات امتیازات دانش پژوهش آموزشی لینک
 3. دستورالعمل ترفیع سالانه و تعیین رکورد علمی لینک
 4. شیوه نامه اجرایی ارتقاء لینک
 5. چک لیست ارتقاء لینک
 6. اصلاحیه زبان لینک
 7. آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی لینک
 8. دستورالعمل هیات اجرایی جذب لینک
 9. حداقل امتیاز مورد نیاز در سعادلینک
 10. معادل‌سازی فعالیت‌های اعضای هیات علمی لینک
 • فرم ها:
 1. فرم اطلاعات عضو هیات علمی -آموزشی لینک
 2. فرم اطلاعات عضو هیات علمی -پژوهشی لینک
 3. فرم ریز امتیازات ارتقاء لینک
 4. فرم ترفیع پایه تشویقی 5 سال خدمت لینک
 5. فرم ترفیع پایه ماموریت آموزشی لینک
 6. جداول ارتقاء لینک
 • فرایندها: 
 1. فرایند ارزشیابی ماهانه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی اعضای هیات علمی دانشکده طب سنتی(لینک)
 2. فرایند ترفیع سالانه اعضای هیات علمی دانشکده طب سنتی (لینک)
 3. فرایند جذب اعضای هیات علمی دانشکده طب (لینک)
 4. سامانه  عملکرد آکادمیک دانشگاه (سعاد)
 
 

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر