دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بیولوژی تولید مثل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۳۱ | 
نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه اساتید راهنما اساتید مشاور سال دفاع
سعید عزیزالهی مطالعه بیان ژتهای پیش میتوزی((Plzf,Gfra-۱، پس میتوزی ((Scp-۱, TEKT-۱ و آپوپتوزی ((BAX,BCL۲ و ساختار بیضه بعد از پیوند سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی به دنبال ایسکمی حاد ناشی از چرخش یک طرفه بیضه در موش بالغ دکتر سید مرتضی کروجی دکتر رضا افلاطونیان
دکتر محمد علی صدیقی گیلانی
۱۳۹۲
فاطمه السادات امجدی بررسی پروفایل پروتئومی بافت اندومتر در بیماران مبتلا به تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با زنان سالم بارور دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر رضا افلاطونیان
 
دکتر مهناز اشرفی
دکتر قاسم حسینی سالک ده
۱۳۹۵
طیبه آرتیمانی ررسی ارتباط سیستم ادیپونکتین با هورمونهای استروئیدی در سلول های گرانولوزا و سیتوکین های مایع فولیکولی زنان مبتلا به PCOS دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر مهناز اشرفی
 
۱۳۹۳
زهرا زندیه ارزیابی ایمونولوژیک تقابل اسپرم و رده سلولی اپیتلیال لوله فالوپ انسانی با تاکید بر گیرنده های شبه تال
(Toll like Receptors)
دکتر مهناز اشرفی
دکتر بهنام الدین جامعی
 
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر نریمان مصفا
دکتر سعید امانپور
 
۱۳۹۴
بی تا سیفی مقایسه میزان بیان ژنی سایتوکاینها و مارکرهای لنفوسیتهای TH۱۷ و Treg و نسبت سلولهای TH۱۷ به Treg در خون محیطی مادران دچار سقط مکرر خودبخودی با علت ناشناخته و زنان سالم بارور دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر سید عبدالرحیم رضایی
 
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر نادر تاجیک
دکتر مهناز اشرفی
دکتر محمود عرفانیان احمدپور
۱۳۹۲
سیدعبدالوهاب تقوی ارزیابی ایمونولوژیک مایع و سلولهای فولیکولی در بیماران مبتلا به سندرم پلی کیستیک، تخمدان پاسخ دهنده ضعیف و اندومتریوز دکتر مهناز اشرفی
دکتر بهنام الدین جامعی
 
دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر محمد تقی جغتایی
 
۱۳۹۲
الهام حسینی بررسی نقش اپی ژنتیکی استروژن رسپتور بتا در سلولهای کومولوس بیماران نابارور دکتر فرشته مهر آیین
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر مریم شاه حسینی
دکتر پروانه افشاریان
۱۳۹۶
میثم گنجی بخش تمایز سلولهای پرتوان القایی حاصل از برنامه ریزی مجدد فیبروبلاستهای پوست به سلولهای زایا مردانه در بستر سه بعدی پرده آمنیون دکتر فرشته مهر آیین
 
دکتر سید مرتضی کروجی
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر پروانه فرزانه
۱۳۹۸
فاطمه نیک مرد بررسی نقش ملاتونین بر تخمک های نابالغ موش مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک طی بلوغ آزمایشگاهی دکتر مهرداد بختیاری
دکتر رضا افلاطونیان
 
دکتر مهناز اشرفی
دکتر فردین عمیدی
۱۳۹۸

دفعات مشاهده: 1016 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آناتومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۳۱ | 
ردیف عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
۱ بررسی اثرات فاکتور رشد عصب و فاکتور رشد شبه انسولینی یک و ژل کلاژن به روی رژنواسیون عصب سیاتیک موش صحرایی از طریق کانال پلی وینیلیدین فلوراید(PVDF) غلامحسین فرجاه دکتر محمدتقی جغتائی دکتر ملیحه نوبخت
دکتر فریدون لایقی
دکتر مهدی مهدی زاده
۱۳۸۴/۰۱/۳۰
۲ مطالعه فراساختاری و ایمونوهیستوشیمیائی نورونهای عقده ریشه خلفی نخاع به دنبال ترمیم عصب سیاتیک در موش صحرائی بالغ محمد علی اطلسی دکتر مهدی مهدی زاده دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر محمدهادی بهادری
۱۳۸۴/۰۹/۰۱
۳ تمایز سلولهای بنیادی هیپوکامپ به فتورسپتورهای مخروطی و استوانه ای در موش نژاد اپراگوداولی منوچهر صفری دکتر ملیحه نوبخت
دکتر ناهید رهبر روشندل
دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر فریده قاضی
۱۳۸۵/۰۱/۳۰
۴ مطالعه نقش تعدیل کننده های کانال های پتاسیمی وابسته به ATP در تنظیم بیان ژن bc۱۲ برای کاهش مرگ سلولی  ناشی از ایسکمی_ ریپرفیوژن نئوکورتکس موش صحرائی
 
منصوره سلیمانی دکتر مهدی مهدی زاده دکتر حمید رضا پازکی
دکتر محمدتقی جغتائی
۱۳۸۵/۰۲/۲۶
۵ بررسی فراساختمانی ، ایمونوهیستوشیمیائی و ردیابی نورونهای حرکتی شاخ قدامی نخاع به دنبال ترمیم عصب سیاتیک ، با سه تکنیک جراحی اپی نوریال سوچر ، اتوگرافت و کانال هدایت عصب در موش صحرائی بالغ
 
امراله روزبهی دکتر ابوالفضل فقیهی
دکتر علیرضا عزیززاده دلشاد
دکتر تابنده شریعتی
دکتر محمد هادی بهادری
۱۳۸۵/۱۰/۱۳
۶ بررسی  epigallocatechin gallate در مدل تجربی بیماری آلزایمر در موش صحرائی : مطالعات هیستوشیمیائی و رفتاری هما رسولی جزی دکتر محمدتقی جغتائی دکتر مهرداد روغنی
دکتر ملیحه نوبخت
۱۳۸۶/۰۷/۲۴
۷ بررسی حفظ بافتی و بهبود عملکرد موش صحرائی سفید با پیوند تاخیری مخاط بویائی جنینی متعاقب قطع نیمه نخاع حمد اله دل آویز دکتر محمد تقی جغتائی دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر سمیده خوئی
دکتر ملیحه نوبخت
۱۳۸۷/۰۳/۲۱
۸ پیوند سلولهای بنیادی فولیکول موی موش صحرائی به نخاع ضایعه دیده : بررسی ایمونوهیستوشیمی و رفتاری نوروز نجف زاده دکتر ملیحه نوبخت دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر فرید صفر
دکترمنوچهر صفری
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر رهبر روشندل
۱۳۸۸/۰۴/۲۸
۹ بررسی تاثیر پیوند توام سلولهای بنیادی مغز استخوان و سلولهای شوان برروی عملکرد حرکتی و Allodynia  برضایعه نخاعی در موش صحرائی باقر پورحیدر دکتر محمد تقی جغتائی دکتر مهرداد بختیاری
دکترمهدی مهدی زاده
دکتر ابوالفضل فقیهی
دکتر فرشته مهرآئین
دکتر مازیار آذر
۱۳۸۸/۰۹/۱۷
۱۰ بررسی ارتباط میزان نوروپپتیدهای ( اندوتلین ۱ نوروتنسین و آرژنین وازوپرسین ) و اتو آنتی ژن های هیپوتالاموس در بیماری اوتیسم دکتر علی یوسفی اودرجی دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر محمد مراد فرج الهی
دکتر بهروز جلیلی
دکتر سید حسن تنکابنی
دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر سید حسن حسن پور اونجی
۱۳۸۸/۱۲/۱۰
۱۱ تعیین میزان بیان Relin  در کرتکس فرونتال در مدل تجربی شیزوفرنی در رت فرشته مظفریان دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر ابوالفضل فقیهی
دکتر بهرام کاظمی
دکتر آمنه رضایوف
۱۳۸۹/۰۸/۲۴
۱۲ تعیین تاثیر نوروپروکتیو  N استیل  L  - سیستئین بر روی نوروتوکسیسیتی القاء شده توسط ۳ و ۴ متیلن دی اکسی متامفتامین  ( MDMA )  در هیپوکمپ موش صحرائی نر بالغ : یک مطالعه سیتوپاتولوژی و مولکولی خانم سارا سلیمانی اصل کولانی دکتر مهدی مهدی زاده دکتر سید کاظم موسوی زاده
دکتر سیدبهنام الدین جامعی
دکتر علی صمدی کوچکسرایی
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۰/۰۷/۲۴
۱۳ بررسی اثر پیوند توام سلول های بنیادی استرومای مغز استخوان و سلول های شوان در ترمیم عصب سیاتیک موش صحرائی سام زربخش دکتر ابوالفضل فقیهی
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر سمیده خوئی
دکتر بهپور یوسفی
۱۳۹۰/۰۹۲۳
۱۴ بررسی اثر پیوند اسکافولد نانو فایبر  PAL  همراه با سلولهای بنیادی فولیکول مو در ترمیم عصب سیاتیک موش صحرائی لیلا بیگم حجازیان دکتر ملیحه نوبخت دکتر مسعود سلیمانی
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر آناهیتا اصلانی
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
۱۵ بررسی تاثیر پیوند سلولهای بنیادی اپیدرمی مشتق از ستیغ عصبی در مدل تجربی بیماری آلزایمر در موش صحرائی : یک مطالعه رفتاری و ایمونوهیستوشیمی بنفشه اسماعیل زاده دکتر ملیحه نوبخت دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر ناهید رهبر روشندل
دکتر همارسولی جزی
دکتر علی صمدی کوچکسرایی
۱۳۹۱/۰۲/۲۵
۱۶ بررسی تاثیر توام نانوسفرهای حاوی کندوروایتیناز  ABC  (  chABC  ) و  OEC  بر بهبود عملکرد مدل تجربی ضایعه نخاعی در موش صحرائی منیره عزیزی دکتر محمد تقی جغتائی دکتر مهرداد بختیاری
دکتر مازیار آذر
دکتر سمیده خوئی
دکتر فرید عابدین درکوش
۱۳۹۲/۰۶/۳۰
۱۷ بررسی اثر توام SDF-۱a  و  GCSF  بر بهبود عملکردی مدل تجربی ضایعات نخاعی در موش صحرائی ادیب زنده دل دکتر محمد تقی جغتائی دکتر مهرداد بختیاری
دکتر ملیحه نوبخت
دکتر مقیمی
دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر علی صمدی کوچکسرایی
۱۳۹۱/۰۸/۰۹
۱۸ بررسی تاثیر توام  human fetal neural stem cell  سلولهای شوآن انسانی و self – assembling peptide nanofibers scaffold   بر بهبود عملکرد مدل تجربی ضایعه نخاعی در موش صحرائی فاطمه مرادی دکتر مهرداد بختیاری دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر حسین حسینخانی
دکتر مسعود سلیمانی
 
۱۳۹۱/۰۷/۲۴
۱۹ اثرات تجویز خوراکی oleuropein  بر نرون های بخش متراکم
جسم سیاه SNC  بر مو شهای صحرائی نر جوان و پیر
مریم سر بیشگی دکتر فرشته مهر آئین دکتر منصوره سلیمانی
دکتر محمد شعبانی
دکتر بهرام رسولیان
۱۳۹۲/۰۹/۱۰
۲۰  
عنوان  اثر حفاظتی Berberineدر مدل تجربی پارکینسون در موش صحرایی نر
فریدون نگهدار دکتر مهدی مهدی زاده دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر مهرداد روغنی
دکتر فرشته مهرآیین قمی
۱۳۹۳/۰۴/۲۲
۲۱ بررسی اثر تزریق  intrathecal  سلول های استرومایی مغز استخوان  ( BMSs )  بر بهبود مدل تجربی بیماری آلزایمر موش صحرائی  : یک مطالعه رفتاری و بافتی ( ایمونوهیستوشیمی و اولتراسترکچرال )  مینا افتخارزاده دکتر علی صمدی کوچکسرائی دکتر ملیحه نوبخت
دکتر محمودرضا حاجی قاسم
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۳/۰۶/۲۱
 
۲۲ بررسی مقایسه ای اثرآنتیاکسیدان COQ۱۰  و یتامین D   بر روند بهبودی موش های ۶  C۵۷BL/  مبتلا به  ُ   Sclerosis ُ Muitiple  مدل    EAE مریم سلیمانی دکتر سیدبهنام الدین جامعی دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر سعید شاه بیگی
دکتر غلامرضا بخشنده
۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۲۳ بررسی تاثیر    G_CSF   هیپو ترمی خفیف  درایسکمی فوکال مغز
رات   نر
لعیا قهاری دکترایوبیان  دکترصفری دکتر منصوره سلیمانی
دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر مهدی مهدی زاده
۱۳۹۳/۰۴/۰۳
۲۴ بررسی اثر           exercise   aerobic و  rosemary extract  برروی حافظه و روند اکسید اتیو استرس در ناحیه هیپو کامپ موش صحرائی نر  در مدل    Aging شیما آب آب زاده   دکتر هما  رسولی جزی دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۳/۰۹/۱۸
۲۵ لانه گزینی سلول های بنیادی بسیار کوچک شبه رویانی مغزاستخوان (VSELCs)  همراه با اثر SDF-۱ بر بهبود عملکرد حرکتی مدل ضایعه نخاعی موش صحرایی زلیخا گلی پور دکتر فرشته مهرآئین
دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر ایرج راگردی کاشانی
۱۳۹۳/۰۹/۱۷
۲۶ بررسی تاثیر سلولهای بنیادی هماتوپویتیک CD ۹۳ بروی اسکافولد نانو فایبر PCL-Gelatinدر ترمیم زخمهای پوستی درموش صحرایی نر دیابتی مدلSTZ
 
فریبا ظفری دکتر مهرداد بختیاری
دکتر شهرام تیموریان
دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر ملیحه نوبخت
دکتر فرشته مهر آیین
۱۳۹۳/۰۲/۱۶
۲۷ بررسی اثر سلول های بنیادی فولیکول مو همراه با نانو اسکافولد  PCLبر ترمیم زخم پوست موش صحرایی دیابتی اباذر یاری
 
ملیحه نوبخت
شهرام تیموریان
دکتر فردین عمیدی
دکتر مهرداد بختیاری
۱۳۹۴/۰۳/۲۴
۲۸ بررسی نقش  تواما امواج اکترومغنا طیس کم فرکانس با شدت پایین و  CoQ۱۰ بر روند نورور ژنز بدنبال ضایعه تخریبی هیپو کامپ در نژاد       c۵۷bcl/۶نر بالغ ابوالحسن سخائی دکتر مهدی زاده دکتر منصوره سلیمانی
دکتر بهرام بلوری
دکتر زهرا مجد
۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۲۹ جداسازی و کشت سلول های پروژنیتور دوپامینرژیک بولب بویایی انسان و تمایز آن ها به نورون دوپامینرژی                رفیعه علیزاده دکتر محمود رضا حاجی قاسم
دکتر غلامرضا حسن زاده
دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر علیرضا زالی
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۴/۰۶/۲۹
۳۰ بررسی حذف سلولهای سرطانی  EL-۴  از سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی با نانوذره  PLGA  حامل داروی  CISPLATIN در محیط آزمایشگاه    روناک شعبانی دکتر مرتضی گروجی
دکتر فرید ابوالحسنی
دکتر خدیجه اشتری .
۳۱ بررسی نقش مسیر SDF– ۱ /CXCR۴   در ترمیم زخم پوست موش صحرایی با استفاده از سلولهای بنیادی فولیکول مو فاطمه حیدری دکتر هما رسولی جزی
دکتر ملیحه نوبخت
دکتر احمدرضا دهپور
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۴/۰۶/۲۵
۳۲  
تاثیر استفاده توام از سلولهای بنیادی پالپ دندان و اریتروپویتین در هیپوکامپ موش سوری به دنبال ایسکمی رپرفیوژن
شهرام محمد پور دکتر محمد بربرستانی
دکتر منصوره سلیمانی
دکتر آمنه رضایوف
دکتر مهرداد بختیاری
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
۳۳ بررسی اثر سو مصرف هروئین بر پروتامین های اسپرم و microRNA -۱۲۲   سیمن مردان معتاد زهره نظم ارا دکتر سیدمرتضی کروجی دکتر منصوره موحدین
دکتر محمد نجفی
۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۳۴ بررسی بیان  FNDC۵ در نورونهای پورکنژمخچه موش های صحرایی نر بالغ مدل ضایعه نخاعی متعاقب درمان با متیل پردنیزولون سجاد حسن زاده دکتر سیدبهنام الدین جامعی دکتر مهدی مهدیزاده
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۷/۰۵/۰۲
۳۵ مقایسه  تاثیر همزمان استروژن و سلولهای شوآن موش صحرایی بر بهبود عملکرد میتو کندریایی در مدل تجربی  ضایعه نخاعی در موش صحرایی نر بالغ زینب نامجو دکتر محمد تقی جغتایی دکتر فاطمه مرادی
دکتر عباس پیریایی
دکترادیب زنده دل
 
۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۳۶ اثرنانو ذرات طلا کونژوگه به فولات به همراه لیزر درمانی در حذف سلولهای سرطانی از سلولهای اسپر ماتوگونی موشی : مطالعه  in vitro & invivo ندا اصلاحی دره گرگی دکتر مرتضی کروجی
دکتر خدیجه اشتری
دکتر کامران کامروا
دکتر زهرا مجد
۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۳۷ بررسی بی خطر بودن و قابلیت انجام تزریق داخل شریانی سلول های بنیادی اتولوگ، مشتق از بافت چربی در بیماران سکته مغزی به روش کارآزمایی بالینی سید امیر حسینی دکتر محمد تقی جغتائی
دکتر مسعود مهرپور
دکتر مهرداد بختیاری ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۳۸ بررسی ژنهای درگیر در بلوغ فولکولهای پره انترال موش نژاد  BALbCدر محیط آزمایشگاه با استفاه از کپسولهای آلزینیت بعنوان داربست سه بعدی فوزیه خانی همت آبادی دکتر مهرداد بختیاری
دکتر سیروس جلیلی
دکتر فاطمه مرادی
دکتر کامران منصوری
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۳۹ بررسی میزان کموکاین های CXCL۱۲,CXCR۴ در ترمیم مدل القایی زخم ناشی از سوختگی در موش صحرایی با استفاده از درمان همزمان سلول های بنیادی فولیکول مو داروی سمواستاتین آذر باباخانی دکتر ملیحه نوبخت دکتر حمید رضا پازوکی
دکتر مصطفی دهمرده
دکتر فاطمه حیدری
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۴۰ بررسی اثرات محافظتی اتانول و مودافینیل بر روی کورتکس مغزی موش صحرایی بدنبال ایجاد مدل استروک ایسکمیک یوسف عباسی دکتر مهدی مهدیزاده دکتر کاظم موسوی زاده
دکتر منصوره سلیمانی
دکتر روناک شعبانی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
۴۱ بررسی تاثیر پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر فنوتیپ سلول های میکروگلی در مدل دملیناسیون الفایی با گوپریزون در جسم پینه ای موش C۵۷BL/۶ شیرین براتی دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر ایرج راگردی کاشانی
دکتر قاطمه مرادی ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
           
 

دفعات مشاهده: 988 بار   |   دفعات چاپ: 123 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر