دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • فناوری اطلاعات
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • منوی هفتم
  • منوی هشتم

1396

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
دوره های درحال برگزاری
ردیف تاریخ ساعت عنوان کارگاه مسئول برگزاری توضیحات
1 شنبه هر هفته 8-12 جراحی دکتر موسوی کارورزان جراحی
2 یکشنبه هر هفته 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان اورژانس
3 یکشنبه هر هفته 13-15 داخلی دکتر خدابنده لو کارورزان داخلی
4 دوشنبه هر هفته 9-12 طب اورژانس دکتر مفیدی شبیه سازی
5 دوشنبه هر هفته 8-12 سونوگرافی دکتر حافظی مقدم رزیدنت های اورژانس
6 سه شنبه هر هفته 13-15 داخلی دکتر خدابنده لو کارورزان داخلی
7 سه شنبه هر هفته 8-12 اطفال دکتر جعفرنژاد اینترن ها و رزیدنت ها
8 چهارشنبه 96/01/16 8-12 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
9 شنبه 96/02/02 12-15 مطب 1 دکتر ایرانپور --------------------
10 شنبه 96/02/16 8-11 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
11 سه شنبه 96/02/26 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان اورژانس
12 چهارشنبه 96/02/27 8-12 احیا دکتر رضایی --------------------
13 شنبه 96/02/30 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور خون
14 سه شنبه 96/03/16 8-11 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
15 سه شنبه 96/03/16 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور گوارش
16 چهارشنبه 96/03/17 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور غدد
17 یکشنبه 96/03/16 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور کلیه
18 دوشنبه 96/04/12 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور قلب
19 شنبه 96/04/17 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
20 یکشنبه 96/04/18 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور کلیه
21 چهارشنبه 96/04/21 8-10 CPR دکتر مهشیدفر کارورزان اورژانس
22 دوشنبه 96/05/02 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور غدد
23 چهارشنبه 96/05/04 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور گوارش
24 شنبه 96/05/07 13-15 کارگاه دکتر ایرانپور گوارش
25 سه شنبه 96/05/31 13-15 کارگاه دکتر ایرانپور قلب
26 چهارشنبه 96/06/22 8-10 کارگاه احیا پیشرفته دکتر ناصری پور --------------------
27 شنبه 96/06/25 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
28 دوشنبه 96/07/03 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور معاینه فیزیکی روماتولوژی
29 سه شنبه 96/07/11 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور معاینه فیزیکی کلیه
30 چهارشنبه 96/07/12 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور کلیه
31 شنبه 96/07/15 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
32 سه شنبه 96/07/18 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور روماتولوژی
33 سه شنبه 96/08/02 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور معاینه فیزیکی قلب
34 شنبه 96/08/06 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور قلب
35 سه شنبه 96/08/09 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور معاینه فیزیکی ریه
36 سه شنبه 96/08/16 12-15 کارگاه دکتر جاودانی کارورزان زنان
37 شنبه 96/08/20 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور ریه
38 سه شنبه 96/08/30 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور معاینه فیزیکی غدد
39 شنبه 96/09/04 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور غدد
40 چهارشنبه 96/09/08 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور معاینه فیزیکی خون
41 سه شنبه 96/09/21 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور خون
42 شنبه 96/10/16 12-15 کارگاه دکتر جاودانی کارورزان زنان
43 دوشنبه 96/11/16 12-15 کارگاه دکتر جاودانی کارورزان زنان
44 سه شنبه 96/12/15 12-15 کارگاه دکتر جاودانی کارورزان زنان

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر