دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در شهریورماه 98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲ | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در شهریور ماه 98

دفعات مشاهده: 40 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در مردادماه 98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱ | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در مرداد ماه 98

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در تیرماه 98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲ | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در تیرماه 98

دفعات مشاهده: 67 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در خردادماه 98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۷ | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در خرداد ماه 98

دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در اردیبهشت ماه 98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۳ | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در اردیبهشت ماه 98

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر