دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مانا(مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف عنوان دانلود
1 معرفی برنامه مانا و پیشگیری از سوانح و حوادث
2 بوکلت پزشک (مانا)
3 پوکلت پزشک مانا (بسته بازنگری شده)
4 راهنمای بوکلت پزشک مانا (بسته بازنگری شده)
5 بوکلت غیر پزشک مانا
6 پوکلت غیرپزشک مانا (بسته بازنگری شده)
7 راهنمای بوکلت غیرپزشک (بسته بازنگری شده)
8 فلوچارت اجرایی
9 بوکلت سوانح و حوادث پزشک
10 بوکلت سوانح و حوادث غیرپزشک
11 کتب سوانح و حوادث
12 کتابچه، پمفلت، تراکت و ...

دفعات مشاهده: 5421 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستورالعمل های برنامه نوزادان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۰ | 
ردیف عنوان دانلود
1 دستورالعمل رتینوپاتی AWT IMAGE
2 دستورالعمل رتینوپاتی (وزارت) AWT IMAGE
3 دستورالعمل درجه حرارت اتاق نوزاد AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 1002 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه سبک زندگی سالم در جوانان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۱ | 
ردیف عنوان دانلود
1 معرفی برنامه سبک زندگی سالم جوانان AWT IMAGE
2 راهنمای آموزشی سبک زندگی سالم جوانان AWT IMAGE
3 فلوچارت سبک زندگی سالم جوانان AWT IMAGE
4 متون آموزشی AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 1607 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه ترویج ازدواج سالم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۱ | 
ردیف عنوان دانلود
1 معرفی برنامه ترویج ازدواج سالم AWT IMAGE
2 طرح درس برنامه ترویج ازدواج سالم AWT IMAGE
3 فلوچارت برنامه ترویج ازدواج سالم AWT IMAGE
4 متون آموزشی AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 1080 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تمرینات کششی دانش آموزان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۷ | 

دفعات مشاهده: 676 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر