دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

هفتمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | 
هفتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه  مورخ  97/2/31  در سالن کنفرانس  دانشکده پزشکی  راس ساعت 13.30 بعد از ظهر برگزار می گردد
 
موضوع نام و نام خانوادگی رشته مقطع
پروپوزال زهرا کوهینی ژنتیک انسانی کارشناسی ارشد
پروپوزال زهرا بهروزی فیزیولوژی دکترای تخصصی
پروپوزال صادق عیوضی بیولوژی تولید مثل دکترای تخصصی
پروپوزال شاهین علیزاده بیوشیمی بالینی دکترای تخصصی
پروپوزال شیده نمازی ایمنی شناسی دکترای تخصصی
پروپوزال بهناز مختاری فیزیولوژی دکترای تخصصی
پروپوزال جمال مجید پور علوم تشریحی دکترای تخصصی
پروپوزال محسن حیدری میکروب شناسی دکترای تخصصی
پروپوزال فرشته دلوچی فیزیولوژی دکترای تخصصی
 
 

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | 
ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه  مورخ 97/02/24 در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی  راس ساعت 13:30  بعد از ظهر برگزار می گردد
 
موضوع نام و نام خانوادگی رشته مقطع
پروپوزال زینب شریفی اقدم فیزیولوژی کارشناسی ارشد
پروپوزال زهرا کوهینی ژنتیک کارشناسی ارشد
پروپوزال عابد زاهدی باکتری شناسی دکتری تخصصی
پروپوزال صادق امیری بیولوژی تولید مثل دکتری تخصصی
پروپوزال مهسا پور حمزه علوم تشریحی دکتری تخصصی
پرپوزال زهرا بهروزی فیزیولوژی دکتری تخصصی
پرپوزال شاهین علیزاده بیوشیمی دکتری تخصصی
پرپوزال شیده نمازی ایمنی شناسی دکتری تخصصی
 
 

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پنجمین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۵ | 
پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه  مورخ 97/2/17  در سالن کنفرانس  دانشکده پزشکی  راس ساعت 13.30 بعد از ظهر برگزار می گردد
 
موضوع نام و نام خانوادگی رشته مقطع
پروپوزال منیره رضایی فیزیولوژی کارشناسی ارشد
پروپوزال زهرا عالی فیزیولوژی کارشناسی ارشد
پروپوزال مائده انتظاری علوم تشریحی دکترای تخصصی
پروپوزال حسین نیک نیاز بیولوژی تولید مثل دکترای تخصصی
پروپوزال جعفر کرمی ایمنی شناسی دکترای تخصصی
پروپوزال دنیا نظری نیا فیزیولوژی دکترای تخصصی
پروپوزال عابد زاهدی باکتری شناسی دکترای تخصصی
پروپوزال شاهین علیزاده بیوشیمی بالینی دکترای تخصصی
پروپوزال زهرا بهروزی فیزیولوژی دکترای تخصصی
 
 

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۸ | 
چهارمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه  مورخ 97/02/10 در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی  راس ساعت 13:30  بعد از ظهر برگزار می گردد
 
موضوع نام و نام خانوادگی رشته مقطع
پروپوزال مهدی قصابی آموزش پزشکی کارشناسی ارشد
پروپوزال عاتقه رنجکش فیزیولوژی کارشناسی ارشد
پروپوزال زهرا کوهینی ژنتیک کارشناسی ارشد
پروپوزال منیره رضایی فیزیولوژی کارشناسی ارشد
پروپوزال خدیجه بار زمان ایمنی شناسی دکتری تخصصی
پرپوزال قاسم قاسم پور بیوشیمی دکتری تخصصی
پرپوزال نرگس نوده فراهانی باکتری شناسی دکتری تخصصی
پرپوزال دنیا نظری نیا فیزیولوژی دکتری تخصصی
پرپوزال مائده انتظاری آناتومی دکتری تخصصی
پرپوزال حسین نیک نیاز بیولوژی تولید مثل دکتری تخصصی
پرپوزال جعفر کرمی ایمنی شناسی دکتری تخصصی
 
 

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سومین جلسه شورای اموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱ | 
سومین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه  مورخ 97/2/3  در سالن کنفرانس  دانشکده پزشکی  راس ساعت 13.30 بعد از ظهر برگزار می گردد
 
موضوع نام و نام خانوادگی رشته مقطع
پروپوزال احسان گلچینی علوم تشریحی دکترای تخصصی
پروپوزال فاطمه عسگری بیولوژی تولید مثل دکترای تخصصی
پروپوزال اعظم گواهی بیولوژی تولید مثل دکترای تخصصی
پروپوزال عاتقه رنجکش فیزیولوژی کارشناسی ارشد
پروپوزال مهدی قصابی آموزش پزشکی کارشناسی ارشد
پروپوزال دنیا نظری نیا فیزیولوژی دکترای تخصصی
پروپوزال قاسم قاسم پور بیوشیمی بالینی دکترای تخصصی
پروپوزال خدیجه بارزمان ایمنی شناسی دکترای تخصصی
پروپوزال نرگس نوده فراهانی باکتری شناسی دکترای تخصصی

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر