دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

هفده امین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی هفده امین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱ | 
هفده امین همین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه  مورخ 96/7/3در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی  راس ساعت 13  بعد از ظهر برگزار می گردد
موضوع نام و نام خانوادگی رشته مقطع
دفاع از پرپوزال هادی غفاری ویروس شناسی دکتری تخصصی
دفاع از پرپوزال طاهر علمی انگل شناسی دکتری تخصصی
دفاع از پرپوزال پوریا کریمی انگل شناسی دکتری تخصصی
دفاع از پرپوزال مریم حاجی زاده انگل شناسی دکتری تخصصی
دفاع از پرپوزال مرجان طاهریان ایمنی شناسی دکتری تخصصی
دفاع از پرپوزال فهیمه تقوی بیوشیمی کارشناسی ارشد

 

دفعات مشاهده: 6 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
شانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه  مورخ 96/6/27در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی  راس ساعت 13:30  بعد از ظهر برگزار می گردد
موضوع نام و نام خانوادگی رشته مقطع
دفاع از پرپوزال سجاد کرم پور ویروس شناسی دکتری تخصصی
دفاع از پرپوزال هادی غفاری ویروس شناسی دکتری تخصصی
دفاع از پرپوزال محسن کشاورز ویروس شناسی دکتری تخصصی
دفاع از پرپوزال داود جوانمرد ویروس شناسی دکتری تخصصی

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | 
پانزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه  مورخ 96/6/20در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی  راس ساعت 13:30  بعد از ظهر برگزار می گردد

 
موضوع نام و نام خانوادگی رشته مقطع
دفاع از پرپوزال سجاد کرم پور ویروس شناسی دکتری تخصصی
دفاع از پرپوزال هادی غفاری ویروس شناسی دکتری تخصصی
دفاع از پرپوزال محسن کشاورز ویروس شناسی دکتری تخصصی
دفاع از پرپوزال داود جوانمرد ویروس شناسی دکتری تخصصی

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱ | 
چهاردهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه  مورخ 96/6/6در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی  راس ساعت 13:30  بعد از ظهر برگزار می گردد
بررسی کارپوشه

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۰ | 
سیزدهمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه  مورخ 96/5/30در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی  راس ساعت 13:30  بعد از ظهر برگزار می گردد
بررسی کارپوشه

 

دفعات مشاهده: 40 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر