دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خودروسواری مدیریت امور عمومی (پردیس همت)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور خودروسواری مدیریت امور عمومی (پردیس همت) را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه توجه :

 • برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید از حراست دانشگاه خریداری شود .
 • اسناد جهت اطلاع است و از طریق مرورگر « Mozilla Firefox  »  قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_خودرو_ستاد_95.zip   [حجم: 407 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/11]

دفعات مشاهده: 884 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات بیمارستان هفتم تیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات بیمارستان هفتم تیر را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه توجه :

 • برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید از حراست دانشگاه خریداری شود .
 • اسناد جهت اطلاع است و از طریق مرورگر « Mozilla Firefox  »  قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_تاسیسات_هفتم_تیر_95.zip   [حجم: 410 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/12/11]

دفعات مشاهده: 869 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسوار مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه توجه :

 • برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید از حراست دانشگاه خریداری شود .
 • اسناد جهت اطلاع است و از طریق مرورگر « Mozilla Firefox  »  قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_ایاب_و_خودرو_م_فاطمه_س_95.zip   [حجم: 638 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/25]

دفعات مشاهده: 873 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه توجه :

 • برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید از حراست دانشگاه خریداری شود .
 • اسناد جهت اطلاع است و از طریق مرورگر « Mozilla Firefox  »  قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_غذا_م_فاطمه_س_95.zip   [حجم: 1697 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/25]

دفعات مشاهده: 866 بار   |   دفعات چاپ: 107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی کتابخانه مرکزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور خدمات نظافتی کتابخانه مرکزی را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه توجه :

 • برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید از حراست دانشگاه خریداری شود .
 • اسناد جهت اطلاع است و از طریق مرورگر « Mozilla Firefox  »  قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_نظافت_کتابخانه_95.zip   [حجم: 507 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/25]

دفعات مشاهده: 862 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه یک مرحله ای واگذاری مشارکتی بخش لیزرپوست مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری مشارکتی بخش لیزرپوست مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه توجه :

 • برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید از حراست دانشگاه خریداری شود .
 • اسناد جهت اطلاع است و از طریق مرورگر « Mozilla Firefox  »  قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_لیزر_پوست_فاطمه_س_95.zip   [حجم: 367 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/27]

دفعات مشاهده: 877 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان شهدای یافت آباد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان شهدای یافت آباد را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه توجه :

 • برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید از حراست دانشگاه خریداری شود .
 • اسناد جهت اطلاع است و از طریق مرورگر « Mozilla Firefox  »  قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل فیزیوتراپی_یافت_آباد95.zip   [حجم: 364 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/27]

دفعات مشاهده: 859 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای یافت آباد بانضمام بیمارستان های شهید فهمیده و لولاگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای یافت آباد بانضمام بیمارستان های شهید فهمیده و لولاگر را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه : برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید خریداری شود .

اسناد از طریق مرورگرMozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_غذا_یافت_آباد-فهمیده-لولاگر_95.zip   [حجم: 681 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/9]

دفعات مشاهده: 859 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری مدیریتی پایگاه های اورژانس پیش بیماستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه : برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید خریداری شود .

اسناد از طریق مرورگرMozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_اورژانس_شهریار_95.zip   [حجم: 1253 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/9]

دفعات مشاهده: 910 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه یک مرحله ای واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری مدیریتی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه : برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید خریداری شود .

اسناد از طریق مرورگرMozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_اورژانس_ملارد_95.zip   [حجم: 1836 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/9]

دفعات مشاهده: 869 بار   |   دفعات چاپ: 97 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه پنج ساله به همراه سرمایه گذاری انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری مشارکتی آزمایشگاه پنج ساله به همراه سرمایه گذاری انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه توجه :

 • برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید از حراست دانشگاه خریداری شود .
 • اسناد جهت اطلاع است و از طریق مرورگر « Mozilla Firefox  »  قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_آزمایشگاه_انستیتو_غدد.zip   [حجم: 373 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/9]

دفعات مشاهده: 850 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه : برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید خریداری شود .

اسناد از طریق مرورگرMozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_ایاب_دانشجویی_95.zip   [حجم: 968 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/9]

دفعات مشاهده: 865 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مدیریت امور عمومی (پردیس همت)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مدیریت امور عمومی (پردیس همت) را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه : برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید خریداری شود .

اسناد از طریق مرورگرMozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_ایاب_همت_95.zip   [حجم: 725 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/9]

دفعات مشاهده: 859 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه : برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید خریداری شود .

اسناد از طریق مرورگرMozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_ایاب_ب_فاطمه_س_رباط_کریم_95.zip   [حجم: 638 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/9]

دفعات مشاهده: 859 بار   |   دفعات چاپ: 97 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی و خودروسواری دانشکده پزشکی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی و خودروسواری دانشکده پزشکی را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه : برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید خریداری شود .

اسناد از طریق مرورگرMozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_ایاب_و_خودرو_پزشکی_95.zip   [حجم: 621 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/10/27]

دفعات مشاهده: 866 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری معاونت های بهداشتی و درمان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور خودروسواری معاونت های بهداشتی و درمان را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه : برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید خریداری شود .

اسناد از طریق مرورگرMozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_خودرو_بهداشتی_و_درمان_95.zip   [حجم: 483 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/10/27]

دفعات مشاهده: 870 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور خودروسواری معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد ایران را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه : برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید خریداری شود .

اسناد از طریق مرورگرMozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_خودرو_معاونت_غذا_و_دارو_و_مدد_95.zip   [حجم: 483 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/10/27]

دفعات مشاهده: 840 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی فیروزگر را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه : برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید خریداری شود .

اسناد از طریق مرورگرMozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_غذا_فیروزگر_95.zip   [حجم: 528 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/10/27]

دفعات مشاهده: 863 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی بانضمام مرکز حضرت رسول (ص)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی بانضمام مرکز حضرت رسول (ص) را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه : برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید خریداری شود .

اسناد از طریق مرورگرMozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

AWT IMAGE
دریافت فایل اسناد_غذا_دانشجویی_مجدد_95.zip   [حجم: 22376 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/10/18]

دفعات مشاهده: 866 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا به همراه سرمایه گذاری در قالب بازسازی و تامین تجهیزات به مدت 3 سال بیمارستان شهدا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | 
دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا به همراه سرمایه گذاری در قالب بازسازی و تامین تجهیزات به مدت 3 سال بیمارستان شهدای یافت آباد بانضمام بیمارستان های شهید فهمیده و لولاگر را مطابق با شرایط زیر به شرکت ذیصلاح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید .

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید .

توجه : برای شرکت در (مناقصه/مزایده) اسناد باید خریداری شود .

اسناد از طریق مرورگرMozilla Firefox قابل مشاهده می باشد .

دفعات مشاهده: 878 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش