دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آزمایشگاهها
  • مراکز مشاوره ازدواج
  • مراکز مشاوره رفتاری
  • مراکز خدمات تیرویید
  • مراکز واکسیناسیون
  • اطلاعات ستاد و مراکز 66064612
  • مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان


اطلاعات مراکز ارائه خدمات غربالگری نوزادان

تماس با مدیریت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

تلفن تماس با دفتر مدیریت 66006037

شماره تلفن سایر واحد ها :اینجا را کلیک کنید