دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اساتید در یک نگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۵ | 
 
مهدی شکرآبی
دکترای تخصصی ایمونولو‍‍ژی
رتبه : دانشیار
تلفن تماس:86703248
 ایمیل
m_shekarabi@yahoo.com
CV

AWT IMAGE
 نادر تاجیک
دکترای تخصصی ایمونولوژی
رتبه: استاد
تلفن تماس:86703282
ایمیل
nadertajik@yahoo.com
CV
AWT IMAGE
 رضا فلک
دکترای تخصصی ایمونولو‍ژی
رتبه: دانشیار
تلفن تماس:86703299
ایمیل
rezafalak@yahoo.com
AWT IMAGE
محمد علی عصاره زادگان
دکترای تخصصی ایمونولوژی
رتبه :دانشیار
تلفن تماس:86703264
ایمیل
assareh.ma@iums.ac.ir
AWT IMAGE

نازنین مجتبوی
دکترای تخصصی ایمونولو‍ژی
رتبه: استادیار
تلفن تماس:86703281
ایمیل
nmojtabavi@hotmail.com
CV

علی اکبر دلبندی
دکترای تخصصی ایمونولو‍ژی
رتبه: استادیار
تلفن تماس:86703287
ایمیل
delbandi@yahoo.com
CV
 

هادی جزایری
دکترای تخصصی ایمونولوژی
رتبه:استادیار
تلفن تماس:86703238
ایمیل
hoohadi@yahoo.com

AWT IMAGE

 الهه صفری
دکترای تخصصی ایمونولوژی
رتبه: استادیار
تلفن تماس:86703280
ایمیل
el.safari@yahoo.com
CV

AWT IMAGE
سمانه خرمی 
دکترای تخصصی ایمونولوژی
رتبه:استادیار
تلفن تماس:86703295
ایمیل
khorami.s@iums.ac.ir
CV

دفعات مشاهده: 1315 بار   |   دفعات چاپ: 197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر