دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

رزومه استاد سلطانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۶ | 
 
 
 
 دکتر سیامک سلطانی
متخصص پزشکی قانونی ومسمومیتها، بورد تخصصی پزشکی قانونی
استادیاردانشگاه علوم پزشکی ایران
سال ورود به دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان عضو هیأت علمی   1392
 
دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی  اراک سال 1383
تخصص در رشته پزشکی قانونی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران  سال  1392
 
امور اجرایی:
 
 • معاونت آموزشی گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضوانجمن پزشکان قانونی
 •  مسئول مورتالیته ریپورت بیمارستان  شهدای هفتم تیر    
 • مسئول فنی بیمارستان  حضرت رسول(ص (
 •  عضویت در هیأت ممتحنه و ارتقاء و گواهی نامه پزشکی قانونی
 • معاون درمان بیمارستان شهدای هفتم تیر
 
افتخارات :
رتبه دوم کشوری در آزمون بورد تخصصی پزشکی قانونیدر سال 92
 
تالیفات:
قصور اورتوپدی در رشته اورتوپدی
 
 
 
 پایان نامه های راهنمایی شده:
 
 
 • تعیین علت مرگ در خانم های باردار که از سال 1388 لغایت 1393 به سالن تشریح ارجاع شده اند)به روش اتوپسی)
 • تعیین جنسیت  با توجه به  قطر ورتیکال سر فمور و پهنای بای کوندیلار فمور بر اساس کلیشه رادیوگرافی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول(ص(
 • بررسی الگوی آسیب شکمی در تصادفات منجر به فوت موتور سواران ارسال شده به سالن تشریح تهران بین سالهای 1391 تا 1393
 • تعیین علت مرگ در خانمهای باردار که به سالن تشریح از سال 1389 لغایت 1394 شده اند.
 • بررسی الگوی خودکشی در اجساد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی از سال 1390 تا 1395
 • بررسی الگوی صدمات ناشی از سقوط از ارتفاع در بیماران بستری شده در بیمارستان حضرت رسول(ص) در فاصله مهرماه 1393 تا مهر ماه 1394
 • بررسی الگوی صدمات در رانندگان وسیله نقلیه که از کمربند ایمنی استفاده نکرده انددر بیماران بستری شده در بیمارستان حضرت رسول(ص) از سال 1393 تا 1394
 • بررسی الگوی صدمات در Suicidal Hanging در بیماران بستری شده در بیمارستان شهدای هفتم تیر از سال 1374 تا 1394
 
داوری مقالات:
 
1- Y STAR profiling of semen stain evidences of Azoospermic...
ID:9827
International journal of medical toxicology and forensic medicine
 
2-Assessment of composition Restorations and their unique features in forensic identification of unidentified human
International journal of medical toxicology and forensic medicine
 
3- Death as a consequence of a hip fracture after a fall,to be further investigated?
ID:33705
Trauma Research
 
 
 
 
 
 
مقالات چاپ شده در ژورنالهای انگلیسی وفارسی زبان:
 
Review of Self-Immolation Referrals to Fire and Burn
Injuries Center of Shahid Motahari Hospital, Tehran,
Between 2006 to 2011
Kamran Aghakhani1, Saeed Mohammadi1, Azita Amoozadeh1, Maryam Edalat parvar1, Siamak Soltani1,Nadia Adnania, Amir Molanaei
Indian Journal of Forensic Medicine & ToxicologyVolume 08 Number 01,105-109
 
 
 
 Pathologic Lesions of Liver, Kidney and Lung in the Autopsy of 100 Mustard Gas-Exposed Iranian War Veterans
Nahid Kazemzadeh1, Alireza Kadkhodaei2, Babak Soltani3,
Siamak Soltani1, Sahar Rismantab Sani4
Iranian Journal of Pathology (2014) 9 (3), 181 - 186
  
 
 Nasal Carriage and Resistance Pattern of Multidrug Resistant Staphylococcus aureus Among Healthy Children in Kashan, Iran
Mahzad Erami 1; Babak Soltani 2,*; Abbas Taghavi Ardakani 2; Alireza Moravveji 3; Mostafa Haji Rezaei 4; Siamak Soltani 5; Rezvan Moniri 1 
 Iran Red Crescent Med J. 2014 September; 16(9): e21346
 
 
  .   SexDetermination Using Foramen Magnum in Iranian Population.Nahid Kazemzadeh, Kamran Aghakhani, Siamak Soltani (corresponding  ) , Farzad Ghafur
 International journal of medical toxicology and forensic medicine)
 
Risk factors of acute opium poisoning mortality: report from the largest intoxication referral center in Iran (International Journal of Children and Adolescents)
 
Pattern and Severity of the Injuries in the Victims of Violence(International Journal of Children and Adolescents)
 Estimation of Body Height by Measuring Foot Dimensions: A Survey on Iranian
Adult People
Siamak Soltani, Azadeh Memarian, Kamran Aghakani, Shahrokh Mehrpisheh, Farrokh Taftachi, Leila
Abdolkarimi and Alireza Zadmehr
Delayed Onset Brain Hypoxia and Subsequent Seizures: a Rare Fatal Consequence of Undiagnosed Foreign Body Aspiration
Aghakhani K1, Asgari M2, Soltani S1, Farhidnia N1, Fallah F1٭
 
 
Branch Duct Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm (BD-IPMN):
Comparing the detection yield of ERCP, MRCP and EUS
Siamak Soltani1, Sahar Rismantab Sani2, Amir Houshang Mohammad Alizadeh2
 
 
The Value of Lateral Cephalometric Variables Measured by
Cephalogram in Sex Determining among Iranians
Naimeh Farhidnia1, Siamak Soltani1, Kamran Aghakhani1, Sasan Salehi1, Leila Khloosy1, Shima Chehreii2, FardinFallah1 & Azadeh Memarian1
 
 
Datura poisoning, clinical and laboratory findings. Report of five cases
Mohammad Arefi1, Nasrin Barzegari1, Mahboubeh Asgari2, Siamak Soltani3, Naeimeh Farhidnia3, Fardin Fallah3,*
 
Review of Fall Injuries and Related Factors in Patients Admitted to a Trauma Referral Hospital in Tehran, Iran
Soltani S1, Aghakhani K1, Rismantab Sani S2, Asgari M3, Fallah F1٭
 
Seroprevalence of HCV Infection among Health Care Workers in TwoTeaching Hospitals, Tehran, Iran
Mahshid Talebi-Taher1,2*, Sahar Rismantab3, Siamak Khaleghi4, Hossein Keyvani5, Mitra Barati6,
Siamak Soltani7
 
 
Sex prediction potential of hyoid metric measurements in Iranian adults
Siamak Soltani, Kamran Aghakhani, Fardin Fallah
 
 
Pathologic Lesions of Liver, Kidney and Lung in the Autopsy
of 100 Mustard Gas-Exposed Iranian War Veterans
Nahid Kazemzadeh1, Alireza Kadkhodaei2, Babak Soltani3,
Siamak Soltani1(correspondence), Sahar Rismantab Sani4
 
 
 Nasal Carriage and Resistance Pattern of Multidrug Resistant Staphylococcus aureus Among Healthy Children in Kashan, Iran
Mahzad Erami 1; Babak Soltani 2,*; Abbas Taghavi Ardakani 2; Alireza Moravveji 3; Mostafa Haji Rezaei 4; Siamak Soltani 5; Rezvan Moniri 1
 
 
 
 Risk Factors of Mortality Due to Acute Opium Poisoning: A Report from the Largest Intoxication Referral Center in Iran
Sahar Rismantab-Sani MD1, Babak Soltani MD2, Siamak Soltani MD3(correspondence), Azadeh Memarian MD3
 
 
 
Research Paper: Epidemiology of Completed Suicides
Referred to Forensic Pathology Organization of Tehran,
Iran, During March 2011 to March 2016
Siamak Soltani1, Kamran Aghakhani1, Abdolreza Barzegar2, Mohammadreza Ghadirzadeharani2, Fardin Fallah1٭
 
 
DETERMINING THE MAIN CAUSE OF DEATH ASSOCIATED WITH MATERNAL MORTALITY BY FOCUSING THE AUTOPSIES ON CADAVERS
1Siamak Soltani, 1,*Sasan Salehi, 1Kamran aghakhani, 1Naimeh Farhidnia,2Shahin Salehi and 1Azadeh Memarian
 
 
Successful Suicide in a Child: Depression-Related or Paroxetine-Induced?
Aghakhani K1, Soltani S1, Farhidnia N1, Fallah F1٭
 
 
 Pattern and severity of the injuries in the victims of violence
Siamak soltani( correspondence)
 
 
 
Research Paper: Gender Identification With Knee Bicondylar Width and Vertical Diameter of the Femur Head Based on Radiography Assessment
Behjat Ghorbanzadeh1, Siamak Soltani1(*, Kamran Aghakhani1, Sahar Rismantab Sani2, Shayesteh Ashrafi Esfahani1
 
Siamak soltani(correspondence)
 
Research Paper: Epidemiology of Completed Suicides
Referred to Forensic Pathology Organization of Tehran,
Iran, During March 2011 to March 2016
Siamak Soltani1, Kamran Aghakhani1, Abdolreza Barzegar2, Mohammadreza Ghadirzadeharani2, Fardin Fallah1٭
 
 
  
 
 Congress/Meeting attended   :
 
چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران،اسفندماه 1392-
اولین همایش علمی جامع شاغلان حرف پزشکی  بهمن ماه 1392-
سمینار راههای پیشگیری از قصور پزشکی مهرماه 1393--
 
 
:Presentation
هیئت رئیسه نشست مسمومیت در چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران اسفندماه 1392-
 سخنرانی در اولین همایش علمی جامع شاغلان حرف پزشکی با عنوان قصور آزمایشگاهی-
 سخنرانی در سمینار راههای پیشگیری از قصور پزشکی با عنوان پرونده نویسی-
سخنرانی با عنوان مسایل قانونی در CPR
سخنرانی با عنوان علل شکایت از جامعه پزشکی
سخنرانی با عنوان راههای پیشگیری از شکایت از جامعه پزشکی
سخنرانی با عنوان تجاوزات جنسی
برگزاری کارگاه برای دستیاران جدیدالورود سال1394با عنوان مسایل قانونی در پزشکی
 
 
فعالیتهای آموزشی:
 • آموزش اتوپسی به رزیدنتهای پزشکی قانونی در سالن تشریح کهریزک
 • آموزش تعیین علت فوت به رزیدنتهای پزشکی قانونی در سالن تشریح کهریزک
 • برگزاری کلاس برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و پردیس بین الملل
 • برگزاری امتحان برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و پردیس بین الملل
 • برگزاری کلاس برای دنشجویان دکترای آناتومی
 • برگزاری کلاس آموزشی برای رزیدنتهای سال اول پزشکی قانونی دانشگاههای علوم پزشکی ایرن و تهران و شهیدبهشتی
 • برگزاری کلاس آموزشی برای رزیدنتها با عناوین:
- انواع سلاح گرم
-ا نواع آمبولی
- مرگ مغزی
- ذکر مشاورات جهت آموزش
- استخوان شناسی
- مرگ ناگهانی
- مرگ شناسی و تعیین زمان فوت
- مسمومیت با استامینوفن
- مسمومیت با TCA
- مسمومیت با آنتی سایکوتیکها
- مسمومیت با  SSRI ها
- مسمومیت با قرص برنج
- مسمومیت الکلهای توکسیک
- مسمومیت با اتانول
- تغییرات  ECG در انواع مسمومیتها
 - کلیات مسمومیتها
- اصلاح آب و الکترولیت
 
 
 
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 946 بار   |   دفعات چاپ: 133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر