دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

شوراهای آموزشی شش ماه اول سال 98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۴ | 

دفعات مشاهده: 113 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسات شورای آموزشی گروه نیمسال اول 98-97

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۲ | 

دفعات مشاهده: 212 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شوراهای آموزشی نیمسال دوم 97-96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 411 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شوراهای آموزشی گروه فیزیولوژی تا پایان سال 96

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | 

دفعات مشاهده: 430 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر