دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

  • شعار وزارت بهداشت
  • روز اورژانس مبارک.

نمایش آمار بازدیدهای کل: 101994916

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 275149

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 1098806

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 1489

کاربران حاضر در پایگاه: 2

معرفی کارمندان و شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۹ | 
معرفی پرسنل :

کارشناس مسئول آموزش سلامت : مریم عرفانی

کارشناس آموزش سلامت : مه لقا شکوری

پست الکترونیک :
amoozesh.bhn@iums.ac.ir

جهت برقرای ارتباط با واحد بهداشت آموزش سلامت با شماره تلفن 56383835-021 داخلی 121-122 تماس حاصل نمایید.

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت :

1- اجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی واحد آموزش سلامت  معاونت امور بهداشتی دانشگاه

2- نیاز سنجی آموزشی بر اساس  دستورالعمل مربوطه

3-  طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد

4- جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

5- جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

6- جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

7- مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت در منطقه تحت پوشش

8- ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای مرکز بهداشت و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

9- نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش و ارتقای سلامت

10- مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت در شهرستان

11- مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان

12- نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

13- استفاده اثربخش از منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

14- آموزش کارکنان سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان در حوزه های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی

15- ترویج رویکرد توانمندسازی جامعه به ویژه رویکرد خودمراقبتی در سطح شهرستان

16- کمک به گسترش برنامه های سلامت در سطح شهرستان از طریق الگوهای مناسب مانند بازاریابی اجتماعی

17- طراحی، اجرا و ارزیابی بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

18- ترویج شیوه زندگی سالم در سطح شهرستان

19- ترویج برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی شهرستان

20- همکاری در اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

21- برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن برای رابطین سلامت شهرستان

22- اجرای طرح بسیجی الگوی زندگی سالم


شرح وظایف کارشناس آموزش سلامت و ارتقاء سلامت :

1- جمع آوری و جمع بندی اطلاعات وتجزیه وتحلیل اطلاعات و آمارفعالیت ها و گزارش به کارشناس مسئول

2-    نظارت و بررسی فرم های آماری و گزارش دهی ماهانه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه

3-    اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

4-    همکاری دربررسی شناخت مشکلات بهداشتی اولویت بندی شده  موجود در مراکزبهداشتی و خانه های بهداشت و اقدام درانجام مداخله آموزشی

5-    تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی

6-    طراحی رسانه های آموزشی حوزه سلامت

7-    همکاری بررسی وضعیت موجود و برآورد نیازهای مالی و نیروی انسانی تجهیزات، ملزومات

8-    هماهنگی و همکاری بین واحدآموزش سلامت و سایربخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه های آموزشی

9-     هماهنگی و همکاری با ادارات شهرستان تحت پوشش

10-   نظارت ، پایش و ارزشیابی مستمر ازفعالیتهای آموزشی  مراکز و خانه های بهداشت تابعه

11-   انجام ارزشیابی جلسات  وکارگاههای آموزشی واستخراج نتایج وگزارش به واحدها

12-  برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای طرح  تهیه وتوزیع رسانه های آموزشی بر اساس  دستورالعمل های ابلاغی

13- برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای طرح نیاز سنجی آموزشی در شهرستان

14-  هماهنگی با واحد های بهداشتی در حسن اجرای جلسات وکارگاههای آموزشی وطراحی بسیج اطلاع رسانی

15-  برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای برنامه های تربیت مربی بسیجی 

16-  نظارت و پیگیری بر ثبت گواهینامه های آموزش ضمن خدمت در پرونده آموزشی پرسنل

17- ورود اطلاعات آموزشی پرسنل در سامانه الکترونیکی آموزش کارکنان

دفعات مشاهده: 1124 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر