دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

گالری تصاویر

  • حضور ریاست دانشگاه در بیمارستان امام حسین(ع)
  • حضور ریاست دانشگاه در شبکه بهداشت بهارستان

نمایش آمار بازدیدهای کل: 67078181

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 10620

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 849535

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 77

کاربران حاضر در پایگاه: 0