دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

ارزشیابی عملکرد فعالیت پژوهشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۳ | 
مسئول: کبری عبدلی بیدهندی

شرح وظایف:
 • تنظیم نامه و ارسال فرم مربوطه برای ثبت مستندات فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی جهت تکمیل و پیوست کردن مستندات در شهریور ماه هر سال
 • ارسال فرم همراه با مستندات توسط عضو هیئت علمی به معاونت پژوهشی در اسفند ماه همان سال از طریق سیستم اتوماسیون
 • تفکیک مستندات بر اساس گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی
 • محاسبه امتیاز فعالیت ها براساس راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال ۱۳۹۳ و ثبت و بایگانی مستندات دریافت شده در کامپیوتر
 • مقایسه امتیاز افراد گروه های آموزشی و گرو ه های آموزشی با یگدیگر
 • ارسال نامه و فرم ها به اعضای گروه و اطلاع رسانی امتیاز کسب شده از طریق اتوماسیون پس ار رویت و تائید معاون پژوهشی
 • پیگیری نواقص و تکمیل مستندات تا ۳۰ روز پس از ارسال نامه و فرم پیوست
 • اصلاح و نهایی نمودن فرم ها و ارسال مجدد آنها به اعضا از طریق سیستم اتوماسیون
 • تهیه و گزارش ارزشیابی فعالیت های پژوهشی برای معاون پژوهشی دانشکده
 • تعیین و معرفی پژوهشگران ممتاز هر گروه آموزشی و گروه آموزشی برتر بر اساس مستندات و گزارش در شورای پژوهشی دانشکده و اعلام نتایج در هفته پژوهش

دفعات مشاهده: 545 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر