دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آموزش نوروآناتومی 2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱ | 

دفعات مشاهده: 529 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش نوروآناتومی 1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱ | 

دفعات مشاهده: 524 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش PMP

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | 

دفعات مشاهده: 557 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جراحی توده مغزی تحت گاید سونوگرافی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲ | 

دفعات مشاهده: 573 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جراحی خونریزی مغزی تحت گاید سونوگرافی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱ | 

دفعات مشاهده: 577 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

methanol_toxicity

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 622 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

final_acetaminophen_toxicity

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 632 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist3

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 625 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 626 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 884 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis3

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 620 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 619 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 616 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck3

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 623 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 622 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 616 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee3

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 625 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 618 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 615 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

elbow3

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 633 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
methanol_toxicity - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
final_acetaminophen_toxicity - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
wrist3 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
wrist2 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
wrist1 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
pelvis3 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
pelvis2 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
pelvis1 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
neck3 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
neck2 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -