دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

واحد ارزشیابی و اعتبار بخشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مدیر واحد ارزشیابی و اعتبار بخشی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی


نام و نام خانوادگی: خانم دکتر شبنم نوحه سرا

رتبه:استادیار گروه روانپزشکی – مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران/ انستیتو روانپزشکی

روزهای کاری در دانشکده پزشکی

زمان ملاقات با مراجعین: دوشنبه ها

شماره تماس معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی : 86703343