دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شیوه نامه انضباطی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

شوراي انضباطي دانشجويان/شيوه نامه اجرايي

 

مقدمه

  انقلاب اسلامي كه به بركت نفس قدسي حضرت امام (ره) و خون مطهر شهداي والامقام به ثمر نشست حاصل دگرگوني فرهنگي و بيداري و احساس مس ؤ وليت آحاد جامعه و به خصوص قشر جوان و دانشجو بودجوانان با الهام از معنويت و روشنگري برخاسته از تفكر انقلاب اسلامي كه در انديشه و كلام امام (ره) آشكار است، ساختار فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشور را دگرگون نموده و عرصه جديدي را در تاريخ فرهنگ بشري گشودند.

  دانشگاه ها به تحقيق يكي از اركان مؤثر در حركت انقلاب و تنوير افكار مردم محسوب مي شوند و اهميت نقش دانشجويان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف پيروزي انقلاب ، تثبيت نظام و دفاع از آن انكار ناپذير است. از اين روي، مسائل فرهنگي دانشگاه ها و صيانت از جايگاه و منزلت رفيع آنها همواره بعنوان يكي از محورهاي اصلي در كلام امام (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري ( مدّ ظلّه ) مورد عنايت خاص بوده است.

  پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيط هاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي نظمي، هنجارشكني و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگران از اهداف مهمي محسوب مي شوند كه كميته ها ي انضباطي در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل مي گردد. بديهي است با وجود اعضاي دانش مند و دانش جو در تركيب شوراي كميته ها، توجه به شيوه هاي برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و تصميم گيري جزو اصول اساسي و خدشه ناپذير اين شورا ها تلقي مي شوند.

  برخورد سطحي با تخلفات دانشجويان و صدور حكم بدون توجه به اثرات تبعي آن بر روابط خانوادگي و اجتماعي دانشجو و تأ ثير تربيتي و فرهنگي آن در افراد مختلف يا ديگر دانشجويان، پيامد مثبتي در راستاي رسيدن به جامعه اي با تخلفات كمتر بهمراه نخواهد داشت. بنابراين ضروري است كه در صدور احكام انضباطي، آثار تبعي اجراي احكام نيز مدنظر قرار گرفته و بگونه اي تصميم گيري و عمل شودكه اثرات منفي برخوردها به حداقل كاهش يابد. اتخاذ شيوه هاي تربيتي و تذكر آميزدر كنار صدور احكام مناسب و مؤثر ظرافت خاصي را مي طلبد كه در اين رابطه صدور احكام تعليقي نقش مهمي در نيل به اهداف تربيتي كميته هاي انضباطي ايفا خواهد نمود.

  پرهيز از استفاده ابزاري از كميته هاي انضباطي در واكنش به اعتراضات و ناخرسندي دانشجويان نيز مورد تأكيد استايجاد و حفظ جوّ صميميّت، تفاهم و اعتماد از طريق حل و فصل مسائل دانشجويان وپاسخگويي به مشكلات و پرسش هاي آنان نيازمند سعه صدر و پذيرش فضاي انتقاد و گفتگو است. در نتيجه، گريز از پاسخگويي به دانشجو و توسل به برخورد انضباطي صرف نتايج زيانباري را بهمراه داشته و موجب كاهش اعتماد دانشجو به اين نهاد ارزشمند خواهد شد.

  درهرحال شوراي كميته انضباطي كه از اين پس به اختصار شوراي انضباطي ناميده مي شود، بعنوان نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه موظف است كه ضمن انجام مسؤو


دفعات مشاهده: 472 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر