دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی شورای تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
معرفی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی ، از نمایندگان محترم دوازده گروه آموزشی علوم پایه تشکیل می شود. گروه های آموزشی علوم پایه شامل : ایمنی شناسی، آموزش پزشکی، انگل شناسی و قارچ شناسی، بیوشیمی، ژنتیک، علوم تشریح، فارماکولوژی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، میکروب شناسی، و ویروس شناسی است. که جلسات این شورا در روزهای دوشنبه برگزار می شود.
وظایف این شورا به شرح ذیل می باشد:
تدوین ، نظارت و اجرای برنامه ها و سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشکده باتوجه به خط مشی آموزشی
وپژوهشی دانشگاه درمقاطع تحصیلات تکمیلی، ارزشیابی و نظارت برانجام بهینه آنها.
اعلام ظرفیت برای رشته های مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی به معاون آموزشی دانشگاه.
بررسی وتلاش جهت تأسیس رشته های آموزشی جدید درمقاطع تحصیلات تکمیلی وارتقاء رشته های موجود.
بررسی وتصویب  پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی وتصمیم گیری درموردآنها.
ایجاد هماهنگی میان گروه ها وبخشهای مختلف برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشترک.
بررسی و نظارت برروند آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، و بررسی  مشکلات تحصیلات تکمیلی گروه ها و در صورت نیاز ارجاع به شورای آموزشی دانشگاه.
نظارت برحسن اجرای مقررات آموزش وپژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی درگروه های آموزشی.
برقراری ارتباط بین شورای تحصیلات تکمیلی گروه های آموزشی با شورای آموزشی دانشکده  و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
بررسی، اظهارنظر ویاتصمیم گیری درموارد دیگری که ازسوی وزارت بهداشت، دانشگاه، دانشکده وگروه های آموزشی مشخص میشوند
 
 

دفعات مشاهده: 619 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر