دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی شورای تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معرفی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی ، از نمایندگان محترم دوازده گروه آموزشی علوم پایه تشکیل می شود. گروه های آموزشی علوم پایه شامل : ایمنی شناسی، آموزش پزشکی، انگل شناسی و قارچ شناسی، بیوشیمی، ژنتیک، علوم تشریح، فارماکولوژی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، میکروب شناسی، و ویروس شناسی است. که جلسات این شورا در روزهای سه شنبه برگزار می شود.

وظایف این شورا به شرح ذیل می باشد:

 تدوین ، نظارت و اجرای برنامه ها و سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشکده باتوجه به خط مشی آموزشی

  • وپژوهشی دانشگاه درمقاطع تحصیلات تکمیلی، ارزشیابی و نظارت برانجام بهینه آنها.
  •  اعلام ظرفیت برای رشته های مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی به معاون آموزشی دانشگاه.
  • بررسی وتلاش جهت تأسیس رشته های آموزشی جدید درمقاطع تحصیلات تکمیلی وارتقاء رشته های موجود.
  •  بررسی وتصویب  پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی وتصمیم گیری درموردآنها.
  •  ایجاد هماهنگی میان گروه ها وبخشهای مختلف برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشترک.
  • بررسی و نظارت برروند آموزشی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، و بررسی  مشکلات تحصیلات تکمیلی گروه ها و در صورت نیاز ارجاع به شورای آموزشی دانشگاه.

  • نظارت برحسن اجرای مقررات آموزش وپژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی درگروه های آموزشی.

  • برقراری ارتباط بین شورای تحصیلات تکمیلی گروه های آموزشی با شورای آموزشی دانشکده  و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

بررسی، اظهارنظر ویاتصمیم گیری درموارد دیگری که ازسوی وزارت بهداشت، دانشگاه، دانشکده وگروه های آموزشی مشخص میشوند


دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر